Gdańska woda – skąd się bierze?

Gdańszczanie bardzo lubią i doceniają swoją wodę. Prawie 50% z nich uważa, że woda pitna w Gdańsku jest lepsza niż w innych miastach Polski. Większość, bo aż 70% gdańskiej wody pochodzi z ujęć głębinowych. Dziś poznacie najważniejsze z nich.

Zaopatrzenie Gdańska w wodę opiera się w 70% na wodach podziemnych, natomiast 30% zapotrzebowania pokrywa aktualnie ujęcie wód powierzchniowych w Straszynie.

Aktualnie gdański system wodociągowy opiera się na 8 podstawowych ujęciach wód podziemnych (jedno z nich to ujęcie rezerwowe – Krakowiec), 1 ujęciu powierzchniowym, 6 ujęciach lokalnych połączonych z wodociągiem centralnym oraz 6 ujęciach lokalnych nie włączonych do wodociągu centralnego. Najważniejsze ujęcia głębinowe to:

  • Pręgowo – pierwsze komunalne ujęcie wody, które powstało w 1869 r. na Pojezierzu Kaszubskim. Zlokalizowane jest na terenie gminy Kolbudy. W 2010 r. oddano do użytku nową stację uzdatniania wody – po jej przejściu woda z ujęcia kierowana jest do sieci miejskiej.
  • Lipce – pracuje od 1973 r. Północna gałąź tego ujęcia składa się z 7 studni i leży na terenie Gdańska, południowa zaś posiada 14 studni i jest położona na terenie gminy Pruszcz Gdański.
  • Czarny Dwór – od 1965 r. pracowało w systemie lewarowym, od 1973 r. woda ujmowana jest za pomocą pomp głębinowych. Jest położone w pasie nadmorskim w obrębie gdańskich dzielnic: Jelitkowa, Przymorza i Zaspy.

image

ujęcie wody Czarny Dwór

  • Zaspa Wodna – ujęcie położone w Gdańsku-Wrzeszczu, do 1962 r. stanowiło podstawowe źródło wody na tym terenie. Obecnie nadal jest to jedno z ważniejszych ujęć, które zaopatruje w wodę mieszkańców Wrzeszcza i Zaspy. Cały obiekt tworzy zespół 12 studni czwartorzędowych i 3 studnie kredowe oraz stacja pomp i uzdatniania. Ujęcie poddano modernizacji, która zakończyła się w 2011 r.
  • Dolina Radości – malowniczo położone w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku – Oliwie (utrzymanie statusu TPK jest gwarancją skutecznej ochrony wód podziemnych). Wybudowano je w 1911 r.

image

ujęcie wody Dolina Radości

  • Zakoniczyn – powstało na skutek połączenia nieczynnych ujęć wody „Łostowice” i „Zakoniczyn” oraz nowowybudowanych studni. W 2011 roku zakończono budowę ujęcia i stacji uzdatniana wody. Inwestycja zapewniła zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gdańska i jednocześnie zagwarantowała dostarczenie wody o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W ramach inwestycji wykonano budynek stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami wody czystej o łącznej pojemności użytkowej 532,6 m3, odwiert przy ul. II Brygady oraz 3 nowe studnie przy ul. I Brygady i ul. II Brygady.

About the author

Warto przeczytać

JOIN THE DISCUSSION

Wystąpił błąd.