GPWŚ III – kolejne renowacje sieci kanalizacyjnej

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych III etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego realizujemy renowację ok. 20 km kolektorów na terenie całego Gdańska.

Obecnie gdańska sieć kanalizacji sanitarnej mierzy niemal 1300 km. Ok. 6% sieci ma ponad 100 lat, ok. 17% powstało przed rokiem 1940, a 3% – w latach 50. i 60. XX wieku.

Od 1960 r. miejska sieć była sukcesywnie rozbudowywana – szczególnie dynamiczny wzrost nastąpił w ciągu ostatniego 15-lecia.

Czym są kolektory? Dlaczego poddaje się je renowacji? >>>

GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY ETAP III

Prace obejmują:

 • kolektory pochodzące z końca XIX wieku
  w ulicach Żabi Kruk, Zaułek Ormiański, Pod Zrębem, Piwna/Chlebnicka, Wełniarska, Na Piaskach, Ogarna, Angielska Grobla
 • kolektory z I połowy XX wieku
  w ulicach Odrzańska, Szara, Kupiecka/Wały Piastowskie, Dyrekcyjna, Aksamitna, Siedlicka, Wiesława, Gnilna, oraz kolektory Wrzeszcz-Ołowianka i Sopot Zaspa
 • kolektory z II połowy XX wieku
  w ulicach Jaśkowa Dolina, Balcerskiego/Kielnieńska, Odrzańska, Sołdka/Kielnieńska, Teatralna, Targ Rakowy, Marynarki Polskiej oraz kolektor Morena o średnicy 1000 mm w rejonie Cementowej

KOLEKTOR W ULICY JAŚKOWA DOLINA

 • Z rur kamionkowych, o długości 2 km i średnicy 400 mm
 • Wykonawcą jest firma AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Koszt przedsięwzięcia to 1 742 570,00 zł netto.
 • Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

KOLEKTOR WRZESZCZ-OŁOWIANKA

 • Z rur betonowych, odcinki kolektora: długości 835 m o przekroju jajowym 700/1100mm, długości 1635 m o przekroju jajowym 700/1050mm oraz długości 99 m o przekroju jajowym 500/750mm
 • Wykonawcą jest firma TERKAN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chełmży.
 • Koszt przedsięwzięcia to 10 298 238,83 zł netto.
 • Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Prace przy obu kolektorach będą prowadzone metodą bezwykopową rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą utwardzanego promieniami UV.

 

About the author