Sieci są ważne – plany inwestycyjne 2022

Sprawne, nowoczesne wodociągi i kanalizacja w prosty sposób przekładają się na dbałość o środowisko. To czystość wód i gleby, a w konsekwencji – także ochrona ludzkiego zdrowia. Sprawdź, jakie inwestycje wod-kan planujemy na ten rok w poszczególnych dzielnicach Gdańska.

Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja – dzieje się i będzie się działo. Plany na ten rok to realizacja ponad 100 zadań w 30 gdańskich dzielnicach.

Ilościowo, najwięcej działań obejmie Orunię-Św. Wojciech-Lipce, Rudniki i Śródmieście. Wśród kluczowych przedsięwzięć te związane z przebudową sieci wodociągowej (Krakowiec-Górki Zachodnie, Chełm), budową kanalizacji sanitarnej (Kokoszki, Jasień, Przeróbka), a także zadania w ramach Programu Rewitalizacji, obejmującego budowę lub wymianę sieci wodociągowej wraz z wymianą lub (w przypadku dobrego stanu technicznego) przepięciem przyłączy (Śródmieście i Nowy Port).

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2022

– WODOCIĄGI

KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE: przebudowa sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu w ul. Stryjewskiego na odcinku miedzy Kłosową a Kępną na długości ok. 2 km

CHEŁM: przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową ciągu pieszo jezdnego w ul. Kolonia Studentów/Pohulanka na odcinku ok. 500 m

– KANALIZACJA

KOKOSZKI: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Choczewskiej, Barkoczyńskiej, Mirachowskiej, Zbąszyńskiej, Będomińskiej  i Smęgorzyńskiej o łącznej długości ok. 2,5 km

JASIEŃ: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej w Gdańsku o łącznej długości 2 km

PRZERÓBKA: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ku Ujściu (to zadanie realizujemy w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III), dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE

– PROGRAM REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE: przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej w ramach zadania Rewitalizacja obszaru Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

ŚRÓDMIEŚCIE: remont ul. Górka wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”

NOWY PORT: przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich w ramach zadania Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH

About the author

Warto przeczytać

Wystąpił błąd.