15 lat inwestycji dla gdańskiej wody

Od 2004 roku dbamy o rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gdańsku.

W 2004 r. tylko 83,6% gdańskiej wody odpowiadało krajowym normom. Po 10 latach rozległych inwestycji, ścisłe normy polskie i unijne spełnia 100% gdańskiej wody. Dziś ok. 90% mieszkańców Gdańska zaopatrywanych jest w tę z ujęć podziemnych – najczystszą (przenikanie wody do gruntu na dużą głębokość powoduje jej samooczyszczanie) i bogatą w minerały.

W ciągu 15 lat wybudowaliśmy 125 km sieci i ponad 3500 przyłączy, co pozwoliło na zwiększenie poziomu skanalizowania miasta z 95,2% do 99,6%. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiła likwidację 90% zbiorników bezodpływowych, czyli tzw. szamb – z 9664 sztuk w 2006 r. do 858 sztuk w 2018 r.

Dzięki realizacji wieloetapowego Gdańskiego projektu wodno-ściekowego (GPWŚ), mieszkańcy są sukcesywnie przyłączani do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Jakość gdańskiej wody spełnia krajowe i unijne wymogi, kompleksowe i ciągłe monitorowanie wód podziemnych pozwala na wszechstronne rozpoznanie ich stanu oraz zapewnia ochronę ich zasobów dla przyszłych pokoleń, a oczyszczone ścieki nie szkodzą środowisku.

Jak zmieniał się system wodociągowy i kanalizacyjny Gdańska na przestrzeni ostatnich 15 lat? Zobaczcie:

 

About the author