Jakie inwestycje wodne i ściekowe powstaną w Gdańsku w 2018 roku?

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod-kan w wielu dzielnicach miasta, działania na terenie oczyszczalni ścieków, system monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego. Budowa zdrojów, odbudowa i przebudowa fontann. W 2018 r. czeka nas prawdziwy boom inwestycyjny!

W zeszłym roku wydano rekordową liczbę uzgodnień i warunków technicznych, co wskazuje, że 2018 r. będzie bardzo owocny pod kątem inwestycji. Zobaczcie, jakie prace są realizowane w ramach dofinansowanego ze środków unijnych Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego (etap III i IV) oraz finansowanego ze środków własnych Projektu „Gdańskie fontanny i zdroje”. Wszystko po to, by zapewnić jak największej liczbie mieszkańców Gdańska dostęp do dobrej jakości wody pitnej, zwiększyć stopień skanalizowania miasta, zadbać o maksymalną przepustowość, bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury oraz sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód.

 

 

 

About the author

Warto przeczytać

Wystąpił błąd.