Sieci są ważne – plany inwestycyjne 2021

Działania związane z budową, optymalizacją, przebudową, rozbudową czy modernizacją infrastruktury wod-kan to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a w konsekwencji – ochrona ludzkiego zdrowia. Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w minionym, a jakie planujemy na obecny rok?

W 2020 przekazaliśmy do eksploatacji 6969 m przebudowanej i 6011 m wybudowanej sieci wodociągowej oraz 2095 m przebudowanej i 3483 wybudowanej sieci kanalizacyjnej – łącznie ponad 18,5 km sieci.

W ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko UE, trwa m.in. kompleksowa modernizacja ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Reymonta do ul. Chrzanowskiego (więcej: bit.ly/3oVAxbm) i przebudowa kolektora sanitarnego Wrzeszcz-Ołowianka.

Czym jest kolektor?

Wybudowaliśmy 3 miejskie zdroje uliczne: przy Muzeum II Wojny Światowej, placu Obrońców Poczty Polskiej i ul. Nowotnej (aktualna mapka obiektów: blizejzrodel.pl/zdroje).

Trwają prace związane z zagospodarowaniem północnego cypla Wyspy Ołowianka, tzw. Alei Włazów.

Milczący świadkowie historii. Tworzymy Aleję Włazów

Rozpoczął się etap projektowy związany z modernizacją 2 największych gdańskich przepompowni ścieków – Ołowianki i Motławy, a także powierzchniowego ujęcia wody pitnej w Straszynie.

Ze względu na epidemię, w trosce o komfort pozostających w domach mieszkańców, czasowo zostały wstrzymane tylko niektóre z inwestycji, wymagające całkowitego wyłączenia z sieci. Gdański system wod-kan wciąż się rozwija!

Obecnie realizowane lub planowane do rozpoczęcia w 2021 r. są inwestycje w 31 dzielnicach Gdańska. Obejmują one:

  • budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej (Aniołki, Jasień, Kokoszki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Matarnia, Olszynka, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Przeróbka, Stogi, Śródmieście, Zaspa-Młyniec)
  • budowę i przebudowę sieci wodociągowej (Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Nowy Port, Olszynka, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Osowa, Przymorze Małe, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Wrzeszcz Dolny, Zaspa-Młyniec)
  • usunięcie kolizji sieci (Aniołki, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Wrzeszcz Dolny)
  • budowę zdrojów na terenie Śródmieścia oraz w miejscach ustalonych we współpracy z radami dzielnic (więcej szczegółów wkrótce)
  • montaż nowych zamgławiaczy (przy placu zabaw w Parku Oruńskim, na Skwerze Bajki oraz na Ołowiance)
  • dalszą rozbudowę systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego o nowe punkty pomiarowe w 10 dzielnicach (więcej o monitoringu wód podziemnych: http://blizejzrodel.pl/blizej-wiedzy/monitoring-woda-dla-pokolen/)
  • odtworzenie fontanny na Placu Bogusławskiego (więcej o planach związanych z tymi miejscami: http://blizejzrodel.pl/blizej-miasta/fontan-nowe/).

Poniżej szczegółowy zakres inwestycji, których realizacja rozpocznie się w 2021 r. w poszczególnych dzielnicach Gdańska:

About the author

Warto przeczytać

Wystąpił błąd.