Już wiemy, dlaczego sieci nie lubią śmieci! Wyniki konkursu

„Dlaczego sieci nie lubią śmieci” to ekologiczny konkurs edukacyjny zorganizowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną w celu podkreślenia międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Zadaniem uczestników było ułożenie rymowanki odpowiadającej na tytułowe pytanie konkursowe. Uczniowie wykazali się kreatywnością, a liczba zgłoszeń pozytywnie nas zaskoczyła – oto wyniki konkursu.

Dzięki formule konkursu jego adresaci, czyli uczniowie klas V i VI gdańskich szkół podstawowych, mogli w kreatywny sposób uświadomić sobie, że niewłaściwe postępowanie z odpadami (czyli mówiąc potocznie – śmieciami) może wpływać nie tylko na zanieczyszczenie gleby, ale również na stan zasobów wody pitnej i gospodarkę ściekową.

Na jakość wody pitnej znaczący wpływ ma ochrona jej ujęć. Zanieczyszczenie rejonu ujęcia odpadami może więc przynieść określone negatywne konsekwencje dla zasobów wód. Niekorzystne dla środowiska jest też wprowadzanie odpadów do sieci kanalizacji sanitarnej. Jeśli odpady powstające w naszych domach (resztki jedzenia, leki, chemikalia lub drobne śmieci) zamiast do kosza, wyrzucane są do toalety bądź zlewu, proces oczyszczania ścieków ulega zaburzaniu. Wówczas uzyskanie odpowiednich parametrów wody po oczyszczeniu, która trafia do środowiska, jest trudne, a proces oczyszczania musi być wydłużony. Bardzo niebezpieczne w skutkach mogą być sytuacje, gdy do kanalizacji sanitarnej wyrzucane są np. przeterminowane leki, czy inne szkodliwe substancje i chemikalia.

„SIECI” z nazwy konkursu, które „NIE LUBIĄ SMIECI” to właśnie sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.

Otrzymaliśmy 27 zgłoszeń konkursowych– ta liczba pozytywnie nas zaskoczyła;) Dziękujemy za Waszą aktywność!

Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonało jury w składzie:
1. Ryszard Gajewski – Dyrektor ds. techniczno–operacyjnych GIWK – przewodniczący komisji
2. Zespół specjalistów ds. edukacji ekologicznej z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej pod przewodnictwem Joanny Lepczak – Michalskiej
3. Bogna Filipowicz – polonista, specjalista ds. edytorskich

Każda z prac oceniana była wg następujących kryteriów:
– zgodność z tematyką konkursu
– wartość merytoryczna
– oryginalność – kreatywność w ujęciu tematu
– poprawność językowa

W każdym kryterium można było otrzymać maksymalnie 5 pkt, co oznacza, że każda praca mogła otrzymać maksymalnie 20 pkt. Z punktów przyznanych przez poszczególnych członków jury została wyliczona średnia arytmetyczna. Uzyskany w ten sposób wynik pozwolił na wyłonienie zwycięzców.

Dziś z radością przedstawiamy Wam wyniki konkursu;)

I miejsce
Sandra Czechowicz – 11 lat; Szkoła Podstawowa nr 17
II miejsce
Zuzanna Bernaciak – 11 lat; Szkoła Podstawowa nr 20
III miejsce – ex aequo
Aleksandra Szypryt – 11 lat; Szkoła Podstawowa nr 81
Agnieszka Polek – 12 lat; Szkoła Podstawowa „Ligniwsta”
Wyróżnienie – ex aequo
Wiktoria Rzepka – 11 lat; Szkoła Podstawowa nr 65
Daniela Danilenko – 11 lat; Szkoła Podstawowa nr 65

Dodatkowo, organizatorzy konkursu postanowili przyznać następujące wyróżnienia:

1. wyróżnienie specjalne  dla Marka Mokrzyńskiego – 12 lat; Szkoła Podstawowa im. Jana de la Salle za najlepszą pracę wśród męskiej części uczestników, której dodatkowym atutem było wykorzystanie postaci maskotki firmowej GIWK- Pani Rurki zwanej Przelewką

2. Dwa wyróżnienia za aktywność dla Szkoły Podstawowej nr 65 oraz Szkoły Podstawowej nr 20, których uczniowie najaktywniej wzięli udział w konkursie

 

Jeszcze raz dziękujemy Wam za udział;) Mamy też nadzieję, że konkurs był dla Was kreatywnym wyzwaniem i jednocześnie pouczającą lekcją edukacji ekologicznej. Poniżej prezentujemy zwycięską pracę Sandry Czechowicz. Miłego czytania – mamy nadzieję, że również Wam spodoba się ta rymowanka;)

„Śmieci w sieci”

Lin rozmawia z drugim linem:
– Ma pan bardzo smutną minę.
Drugi lin na to odpowie:
– To się wprost nie mieści w głowie,
By jeziorko nasze małe
Zaśmiecane było stale!
Butelek sto pływa po wodzie,
Bo je ktoś tu wrzuca na co dzień.

– A to gorsze niż trucizna,
Każdy z nas to dzisiaj przyznam
Bo gdy rybki do nich wpłyną,
To niechybnie z głodu zginą.

– Maleńkie kijanki i żabki
Też wpadają do pułapki.
A niestety również dzieci
Wrzucają do wody śmieci!
I nikt nie pomyśli nawet,
Że nie można śmiecić w stawie!
Ludzie są bezmyślni bardzo
I przyrodą często gardzą.

– Wczoraj byłem na spacerze,
Ciągle oczom swym nie wierzę:
Tu opona pływa stara,
Tam znów worki, butów para,
Szkło, co często nas kaleczy…
Mówię panu, straszne rzeczy!

– Tydzień temu, dobrodzieju,
Tłusta plama od oleju
Kaczce piórka tak skleiła,
Że biedaczka ledwie żyła.
Dwoje dzieci od sandaczy
Zjadło wczoraj garść spinaczy.
Pomyliły je z obiadkiem,
Gdy pływały sobie z dziadkiem.
Płoć wraz z dwoma okoniami
Zatruła się mydlinami,
Bo jakiś niemądry człowiek
Umył auto w naszej wodzie.

– A żarówki? A baterie?
Niebezpieczne są niezmiernie!
Tak też bywa z lekarstwami,
Które płyną ze ściekami,
Bo wrzucone raz do wody
Mogą tam narobić szkody!

– Czy nas ludzie w nosie mają,
Że tak wodę zatruwają?
Rozmawiałem już z karasiem,
Co na ekologii zna się,
Problem w mig rozwiązać chcę,
Bo inaczej będzie źle.

Biednym rybom, jak widzicie,
Śmieci mogą zniszczyć życie.
I nie tylko rybom w stawie,
Lecz i wszystkim ludziom prawie.
Woda krąży wszak po sieci,
Co bardzo nie lubi śmieci.

About the author

Warto przeczytać

JOIN THE DISCUSSION

Wystąpił błąd.