„Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych” – zapraszamy na dyskusję

Trwa międzynarodowa konferencja „Systemy hydrofitowe w kontroli zanieczyszczeń wód”. Mamy zaszczyt być partnerem konsorcjum uczelni wyższych, których liderem jest Politechnika Gdańska i współorganizatorem wydarzenia. Jednym z jego elementów jest forum dyskusyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 8 września w historycznej Sali BHP w Gdańsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną technologie oczyszczania ścieków i wód opadowych z zastosowaniem systemów hydrofitowych oraz dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania i eksploatacji tego typu obiektów.

Oczyszczalnie hydrofitowe to wysoko sprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków. W ich skład wchodzą złoża zasiedlone roślinami wodolubnymi, dzięki którym następuje usuwanie zanieczyszczeń w wyniku procesów mikrobiologicznych, fizyczno-chemicznych oraz wskutek procesów fizjologicznych zachodzących w tych roślinach.

ROŚLINY NA STRAŻY CZYSTEGO ŚRODOWISKA >>>

Hydrofitowe metody oczyszczania ścieków są alternatywą dla konwencjonalnych technologii. Zapewniają odpowiednią efektywność procesu, nie stanowią tak rozbudowanych i kosztochłonnych instalacji jak tradycyjne oczyszczalnie, ale przede wszystkim mogą być dostosowane do lokalnych warunków zabudowy, walorów przyrodniczych oraz możliwości ekonomicznych inwestorów.

Tematyka wystąpień prelegentów obejmować będzie zarówno rozwiązania techniczne stosowane w tych oczyszczalniach, jak i wskazówki dotyczące budowy i utrzymania obiektów hydrofitowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i środowiskowych.

W dyskusji panelowej wezmą udział praktycy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. Forum dyskusyjne skierowane jest do osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodno-ściekową np.: administracji samorządowych, służb ochrony środowiska, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do rozpropagowania alternatywnych rozwiązań oczyszczania ścieków.

Konferencje dotyczące systemów hydrofitowych w kontroli zanieczyszczeń wód organizowane są co dwa lata pod egidą International Water Association (IWA). W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz piętnasty. W konferencji uczestniczyć będą zarówno reprezentanci nauki, jak i praktycy oraz przedstawiciele władz lokalnych – łącznie ponad 200 osób z całego świata.
Konferencja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska. Patronami medialnymi są Radio Gdańsk i Gazeta Wyborcza.

Więcej: icws2016.org, http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/swiatowa-dyskusja-o-zrownowazonym-gospodarowaniu-opadami-i-nie-tylko%E2%80%A6?p_p_auth=IlAzNB8a&redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DIlAzNB8a%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1, http://www.giwk.pl/forumdyskusyjne/forumdyskusyjne.html

About the author