Dla zdrowia i dla środowiska – nowe zdroje w 2021

Z wiadomych względów w sezonie 2020 miejskie zdroje nie mogły pełnić swojej funkcji. Nieczynne były te istniejące, odłożona w czasie została też realizacja kolejnych poidełek. Mimo wszystko udało nam się otworzyć 3 nowe obiekty: przy Muzeum II Wojny Światowej, placu Obrońców Poczty Polskiej i ul. Nowotnej. W 2021 roku w przestrzeni miasta pojawi się co najmniej 16 kolejnych zdrojów.

Obecnie w Gdańsku funkcjonuje 36 miejskich zdrojów. Różnią się architektonicznie ze względu na lokalizację. Forma tych znajdujących się w ścisłym śródmieściu jest dostosowana do kontekstu otaczającej zdrój historycznej przestrzeni. Te zlokalizowane poza terenem Głównego Miasta mają nowoczesną formę projektu Kai Pobereżny i Michała Podgórczyka, wyłonioną w 2012 r. w konkursie dla architektów i designerów. 22 zdroje są dodatkowo wyposażone w poidełka dla zwierząt.

KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ INTERAKTYWNĄ MAPĘ ZDROJÓW

Gdzie spotkasz gdańskie zdroje?

14 kolejnych poidełek zbudujemy w 2021 r. w miejscach uzgodnionych z Radami Dzielnic. Przymorze Małe i Wielkie oraz Wrzeszcz Górny zyskają po dwa zdroje, a po jednym: VII Dwór, Jasień, Matarnia, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Osowa, Suchanino, Wzgórze Mickiewicza i Zaspa-Młyniec.

Nowe obiekty pojawią się przy ul. Kamieńskiego, Startowej, Soplicy, Związkowej, Kołobrzeskiej (2), Chełmońskiego, Diany, Olsztyńskiej, Kupały, Stolema, Słowackiego, Jaśkowa Dolina oraz na Skwerze Anny Walentynowicz.

Ponadto 2 dodatkowe zdroje chcemy zamontować w ramach zagospodarowania północnego cypla wyspy Ołowianka, gdzie tworzymy nową zieloną przestrzeń spacerową o powierzchni prawie 5000 m2, w którą wkomponowana będzie aleja włazów kanalizacyjnych. Obecnie jesteśmy w fazie uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Milczący świadkowie historii. Tworzymy Aleję Włazów

To nie wszystko! Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej są pozostałe zdrojowe miejsca zaproponowane nam przez Rady Dzielnic. Na bieżąco będziemy informować o tym, czy udało im się spełnić niezbędne warunki techniczne, umożliwiające realizację.

Rozważane lokalizacje to:

ul. Wspólna, Skwer Ireny Jarockiej, Świbnieńska/Boguckiego, Królewskie Wzgórze, pętla autobusowa Oliwa, pętla tramwajowa Oliwa, Miałki Szlak/Sitowie, Bliźniąt, Skłodowskiej-Curie, Plac Buczka, Hewelianum, Łąkowa/Kieturakisa, Skwer Hoża, zbiornik retencyjny Augustowska, zbiornik retencyjny Platynowa, Lazurowa (Zbiornik Wody Kazimierz), Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Więcej zdrojów, mniej plastikowych butelek

Powszechny, darmowy dostęp mieszkańców do zdrowej wody pitnej to jeden z priorytetów polityki prozdrowotnej Gdańska. Dzięki zdrojom umożliwiamy wszystkim mieszkańcom oraz turystom korzystanie z wody pitnej bardzo dobrej jakości, bez konieczności kupowania plastikowych butelek. To troska o zdrowie i o środowisko! W 2018 roku gdańszczanie wykorzystali 1325 m³ wody pitnej podawanej w 25 zdrojach. To 880 000 1,5-litrowych plastikowych butelek, które nie stały się ostatecznie odpadem.

Woda pitna dla każdego – nowa dyrektywa UE

Nasze działania wpisują się w Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która weszła w życie w styczniu 2021 (na jej dostosowanie do krajowych przepisów państwa członkowskie mają 2 lata). Nowe przepisy mają zapewnić wysoką jakość wody wodociągowej w całej UE. Dyrektywa jest odpowiedzią na podpisaną przez ponad 1,8 mln osób inicjatywę „Right2Water”. To pierwsza inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Zgodnie z jej wytycznymi państwa członkowskie mają zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych i starać się poprawić dostęp do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe. Klienci restauracji, stołówek i usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do picia za darmo lub za niską opłatą. 

Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie. Zmniejszy się też ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody butelkowanej, a co za tym idzie – ilość śmieci w środowisku. Plastikowe butelki są jednymi z najczęściej spotykanych na europejskich plażach jednorazówek.

Substancje niebezpiecznie pod lupą

Co więcej, do początku 2022 Komisja Europejska sporządzi wykaz potencjalnie szkodliwych substancji, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe, a następnie będzie go monitorować – znajdą się wśród nich m.in. środki farmaceutyczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikroplastik. Ustanowione będą europejskie wykazy substancji dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Wprowadzone zostaną też bardziej rygorystyczne limity dla niektórych zanieczyszczeń, np. ołowiu.

Mając na uwadze niekorzystny wpływ farmaceutyków, substancji endokrynnie czynnych (EDC) i mikroplastiku na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, już od paru lat aktywnie przygotowujemy się do wprowadzenia zmian umożliwiających monitorowanie tych związków w wodzie i ściekach. W związku z tym uczestniczymy w różnych projektach (takich jak np. poświęcony mikroplastikom międzynarodowy projekt badawczy FanpLESStic-sea czy zakończone już projekty IWAMA i NonHazCity), podjęliśmy także współpracę z Detoxed Lifestyle Challenge (naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej) w celu stworzenia prototypu przenośnego urządzenia do monitoringu w trybie ciągłym zawartości EDC w ściekach i w wodzie pitnej. Dodatkowo, w ramach realizowanego obecnie projektu NonHazCity2 wspólnie z partnerami stworzyliśmy służącą do samodzielnej weryfikacji narażenia na EDC w domu i w biurze aplikację – wkrótce będzie dostępna i napiszemy i niej więcej.

Dowiedz się więcej⤵️

Dla zdrowia i dla środowiska – monitoring EDC w wodzie pitnej i w ściekach

Na tropie mikroplastiku. Spektroskopia

 

 

 

About the author

Warto przeczytać

Wystąpił błąd.