Jak pracować, to z pompą! Tak to robi przepompownia

Niepozorna, wkomponowana w miejskie otoczenie, otoczona ogrodzeniem. Kto z Was minął ostatnio jakąś przepompownię? Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób działa i z czego jest zbudowana? Zapraszamy do jej świata!

Warto pamiętać

W Gdańsku od 1905 r. funkcjonuje system kanalizacji rozdzielczej – ściekowej i deszczowej. To znaczy, że osobno odprowadzane są trafiające do oczyszczalni ścieki komunalne, a osobno niepoddawane procesom oczyszczania wody opadowe.

Gdański system kanalizacji sanitarnej, zbierający i odprowadzający ścieki m.in. z Waszych domów, jest obsługiwany przez 130 przepompowni ścieków.

Jak sama nazwa wskazuje, ich rolą jest przetłaczanie/przepompowywanie ścieków😉

Dzięki przepompowniom, kanalizacja może sprawnie działać wszędzie tam, gdzie (z uwagi na ukształtowanie terenu lub przeszkody budowlane) nie jest możliwy grawitacyjny odpływ ścieków.

Trafiają one do przepompowni przewodem kanalizacji grawitacyjnej (czerwona linia). Następnie są tłoczone z niższego na wyższy poziom pompami znajdującymi się w zbiorniku przepompowni. A są to pompy o różnej budowie wirników, dzięki którym w trakcie ruchu obrotowego powstaje różnica ciśnień między wlotem do pompy a wylotem kanalizacji tłocznej (brązowa linia).

Przepompownia mieści się zwykle na ogrodzonym terenie utwardzonym kostką betonową, z bramą wjazdową i furtką. Składa się z części nadziemnej i podziemnej.

  • To, co widzimy przez ogrodzenie (część nadziemna) to właz prowadzący do podziemnego zbiornika przepompowni (1), kominki wentylacyjne (2), fundament żurawika do montażu i demontażu pomp (3), szafka sterownicza (4), szafka na złącze kablowo-pomiarowe (5), wpust deszczowy (6) oraz (niewidoczne na zdjęciu) hydrant podziemny z przyłączem wodociągowym i słup oświetleniowy.
  • Część podziemna to zbiornik z polimerobetonu i wspomniane już wcześniej pompy.

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych III etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego na terenie Gdańska powstały 4 nowe przepompownie ścieków.
W 2022 roku dołączy do nich jeszcze jedna (w ul. Ku Ujściu).

Na zdjęciu jeden z wybudowanych dzięki projektowi obiektów – przepompownia ścieków przy ul. Charzykowskiej.

Dowiedz się więcej o gdańskiej sieci kanalizacji sanitarnej:

ROLA KOLEKTORA

ZUŻYTA WODO, DOKĄD TO?

 

Budowa przepompowni ścieków jest realizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-2021.

About the author

Warto przeczytać

Wystąpił błąd.