Nowa kanalizacja sanitarna w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. Jak się przyłączyć?

Z początkiem roku mieszkańcy ul. Łyżwiarskiej, Łuczniczej, Olimpijskiej, Saneczkarskiej oraz Podleckiego mogą podłączać swoje nieruchomości do nowej kanalizacji sanitarnej.

Jak przyłączyć się do sieci?

Aby skutecznie przyłączyć swoją nieruchomość do nowej sieci kanalizacyjnej, należy zgłosić się do eksploatatora – Spółki Saur Neptun Gdańsk S.A. (SNG).

kontakt:
Gdańsk, ul. Wałowa 46
Dział Realizacji i Odbiorów
tel. 058 301 30 91 (wew. 384, 411, 434)

kontakt:
tel. 058 325 27 00 (wew. 384, 411, 434)

 

Skorzystaj z dotacji

Za wydatki poniesione na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać dotacje od Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dotacja na likwidację bezodpływowych zbiorników (szamb) wynosi 3 000 zł, a na likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków – 4 000 zł. Dodatkowo, można uzyskać środki w wysokości 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków (gdy wymagane jest zastosowanie pompy).

Szczegółowe informacje na temat warunków otrzymania dotacji można uzyskać
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (>>>KLIK)
lub w Referacie Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego
(tel. 58 768 8207 oraz 58 768 8235).

Dlaczego warto?

Przyłączenie się do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest nie tylko obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa, ale także przejawem świadomości ekologicznej oraz dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby.

Likwidując zbiornik bezodpływowy (szambo):

  • uwalniasz się od odorów
  • likwidujesz zagrożenie chorobotwórcze
  • unikasz ryzyka skażenia gleby
  • nie musisz kontrolować ilości wytwarzanych ścieków – przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej nie istnieje problem ich przelania

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest korzystne dla środowiska naturalnego.

Zakres prac w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe obejmował budowę 1170 m sieci kanalizacji sanitarnej i 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni. Koszt budowy nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 2 146 350,00 zł brutto.

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycja została zrealizowana w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III”. Główne zadania projektu to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej.

Wartość całego projektu to 137,6 mln zł, dofinansowanie wynosi 68 mln zł.

About the author