WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA – RUSZA KONKURS DLA TWÓRCÓW!

Jesteś architektem lub zajmujesz się dizajnem? Mamy dla Ciebie wyzwanie! Ogłaszamy konkurs na projekty 3 zdrojów ulicznych, które znajdą się na terenie Gdańska.

Wodne źródła Gdańska to konkurs, ale też cały program inwestycyjny, którego celem jest ożywienie historycznej części Gdańska poprzez budowę nowych i renowację istniejących miejskich publicznych punktów czerpania wody. Dlatego też forma poidełek zaprojektowanych w ramach konkursu ma nawiązywać do wydarzeń urbanistycznych zapisanych w historii miasta. Za inspirację powinny posłużyć więc dawne formy architektoniczne lub zapisany w dziejach klimat miejsc, w których mają się znaleźć, a także historyczne opracowania przygotowane przez prof. Andrzeja Januszajtisa, propagatora wiedzy o Gdańsku.

W ramach konkursu wyłonimy 3 formy. Każda znajdzie się w innej lokalizacji:

  • ul. Ogarna (w sąsiedztwie dawnego Dworu Miejskiego)

zal-7-fotografia-z-lokalizacja-zdroju-przy-ul

  • Kościół św. Jana (wokół którego dawniej stały studnie publiczne)

zal-8-fotografia-z-lokalizacja-zdroju-przy-kosciele-sw

  • ul. Szafarnia (w pobliżu mariny i zachowanych na nabrzeżu żurawi obrotowych z drugiej połowy XIX w.)

zal-9-fotografia-z-lokalizacja-zdroju-przy-ul

Architekci i wzornicy z całej Polski mogą zgłaszać swoje prace w 3 kategoriach konkursowych. Projekty oceni JURY złożone ze specjalistów w dziedzinie architektury, designu, historii i projektowania przestrzeni miejskiej:

  • JACEK SKARBEK, Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – Przewodniczący Jury
  • MAŁGORZATA KOLESIŃSKA, Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
  • GRZEGORZ SULIKOWSKI, Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku
  • Prof. dr hab. LUCYNA NYKA, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
  • Prof. dr hab. TADEUSZ PIETRZKIEWICZ, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Prof. dr hab. WALDEMAR OSSOWSKI, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Jakimi kryteriami przy ocenie prac będzie kierować się JURY? Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory estetyczne (40% oceny): oryginalność pomysłu i czytelność komunikatu. Równie istotna będzie funkcjonalność (także 40%), przejawiająca się w łatwości korzystania ze stworzonych według projektu zdrojów, łatwości utrzymania ich w czystości oraz optymalizacji rozwiązań pod kątem realizacji. Ważne będzie także uwzględnienie kontekstu historycznego otoczenia lub nawiązanie do historycznego obiektu oraz nawiązanie do klimatu wytworzonego przez wydarzenia urbanistyczne zapisane w historii (20% oceny).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 9 stycznia 2017 r.

Partnerami konkursu są: Miasto Gdańsk i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Inicjatywa została objęta patronatem medialnym magazynu „DESIGN ALIVE”.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 🙂 Więcej informacji <klik> >>>

About the author

Warto przeczytać

Wystąpił błąd.