Czym jest COFKA?

Rozdzielcza sieć kanalizacji istnieje na terenie Gdańska już od 1903 r. Wody opadowe odprowadzane są do wód otwartych (kanalizacja deszczowa), a ścieki bytowe – do oczyszczalni (kanalizacja sanitarna). Czy mimo tego rozdziału silne opady mogą w jakiś sposób wpływać na odpływ ścieków?

W tzw. kanalizacji ogólnospławnej ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnym kanałem. W Gdańsku istnieje oddzielny system dla każdej z sieci.

Ścieki bytowe to ścieki spływające z urządzeń sanitarnych i powstające we wszystkich pomieszczeniach w domu podczas zużywania wody na cele higieniczne, gospodarcze i do spłukiwania toalet.

Ponieważ w gdańskim systemie wody opadowe nie wpływają do sieci kanalizacji sanitarnej, zasadniczo nie jest ona narażona na skutki intensywnych opadów. Nadmiar wody może w takiej sytuacji przedostawać się do niej jedynie przez włazy studzienek kanalizacyjnych. Choć może to powodować zwiększenie objętości ścieków dopływających do oczyszczalni i ich rozcieńczanie (utrudniając prowadzenie procesu oczyszczania ścieków), Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód jest na takie sytuacje przygotowana.

Warto jednak mieć na uwadze, że podczas użytkowania systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z budynku, może wystąpić zjawisko ich cofania się do instalacji kanalizacyjnej w budynku. Skutkiem tzw. „cofki” może być zalanie ściekami piwnic lub innych nisko usytuowanych pomieszczeń, a co za tym idzie – spore szkody w budynkach.

Do cofki może dojść wtedy, gdy instalacja wewnętrzna budynku znajduje się poniżej poziomu ulicy, w której usytuowana jest sieć kanalizacyjna i jednocześnie nastąpiło spiętrzenie ścieków w kanalizacji sanitarnej w ulicy z powodu niedrożności kanalizacji sanitarnej (wewnątrz lub na zewnątrz budynku) lub gwałtownych opadów deszczu czy powodzi.

W takich sytuacjach sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa może być montaż tzw. urządzenia przeciwzalewowego.

Jak to działa?

  • W urządzeniach przeciwzalewowych klapy zwrotne są w normalnym trybie zawsze otwarte i gwarantują swobodny odpływ ścieków z budynku.
  • W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego następuje automatyczne zamknięcie klapy. Dzięki temu ścieki nie przedostają się z powrotem do budynku.
  • Po ustąpieniu cofki klapa automatycznie podnosi się, umożliwiając odpływ ścieków.

Urządzenie przeciwzalewowe można zamontować na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym w budynku, na przewodzie ułożonym pod posadzką albo w studzience pod budynkiem. O tym, czy powinno być zainstalowane decyduje właściciel nieruchomości. Zakup i montaż to koszt do 800 zł (instalacja wewnętrzna w budynku) lub do 1500 zł (w studzience na zewnątrz budynku).

Jeśli nie masz pewności, czy w Twoim budynku jest zamontowane urządzenie przeciwzalewowe lub zastanawiasz się nad jego instalacją – zasięgnij porady zarządcy, właściciela budynku lub wykwalifikowanej firmy świadczącej usługi sanitarne (w Gdańsku jest to Spółka Saur Neptun Gdańsk).

Montaż urządzeń przeciwzalewowych zabezpiecza przed cofaniem się ścieków do kanalizacji sanitarnej podczas intensywnych opadów lub powodzi. Ważne, by mieszkańcy Gdańska zdawali sobie z tego sprawę. Dlatego w dzielnicach najbardziej narażonych na zagrożenia powodziowe (przede wszystkim Wrzeszcz, Śródmieście, Nowy Port, Przymorze, Zaspa, Oliwa, VII Dwór, Stogi, Przeróbka, Aniołki, Siedlce, Letnica) dystrybuowaliśmy specjalnie przygotowane ulotki, informujące o tym, w jaki sposób i kiedy warto zaopatrzyć nieruchomość w tego typu urządzenie.

>>> Kliknij, by zobaczyć lub pobrać naszą ulotkę o urządzeniach przeciwzalewowych.

About the author