ITPO – czyli co? [+ Wodna Infografika]

99% gdańskich nieruchomości włączonych jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej (prawie 10 tys. gospodarstw dzięki realizacji dwóch etapów Gdańskiego projektu wodno-ściekowego). Wszystkie ścieki kierowane są do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. W wyniku procesu oczyszczania ścieków powstają produkty uboczne, m.in. osady ściekowe, których roczna ilość przekracza 50 tys. ton. M.in. z uwagi na ilość, ich zagospodarowanie było dotychczas dość kłopotliwe i właśnie tu do akcji wkracza ITPO, czyli Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów.

[Aktualizacja 20.02.2018] Chcesz podjąć pracę na terenie ITPO jako Operator procesu? Rekrutujemy! 🙂 Sprawdź szczegóły >>>

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zajmuje 74 ha i obsługuje ponad 750 tys. mieszkańców (co odpowiada 95 tys. m3 ścieków na dobę). Odbiera nieczystości nie tylko z Gdańska, ale także z Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Żukowa i Kolbud. Jednym z bardzo kłopotliwych produktów ubocznych procesu oczyszczania są tzw. osady ściekowe – wysokoorganiczny materiał, który łatwo ulega rozkładowi z wytworzeniem szkodliwych gazów cieplarnianych (biogaz). Dlatego rozkład ten prowadzony jest w sposób kontrolowany, a biogaz jest przechwytywany w całości i odpowiednio zagospodarowywany w Elektrociepłowni biogazowej. Zaletą biogazu są jego właściwości energetyczne, dzięki którym w Elektrociepłowni zasilanej biogazem powstaje energia elektryczna i cieplna, która zabezpiecza potrzeby oczyszczalni. Ilość wytworzonej energii wystarcza również na zasilenie ITPO. Głównymi elementami instalacji termicznego przekształcania (czyli de facto – spalania), które ograniczają jej wpływ na środowisko oraz świadczą o jej nowoczesności są:

  • niezwykle wydajna suszarka dyskowa (możliwość odparowania do 3 tys. kg wody na godzinę) – dobrze wysuszony materiał spala się łatwiej, a proces nie wymaga dostarczania dużej ilości energii,

1

  • piec (serce instalacji) (temp. spalania ponad 850°C),

2

  • monitorowany on-line, dwustopniowy system oczyszczania gazów spalinowych – najważniejszy element gwarantujący wychwycenie wszystkich szkodliwych produktów spalania, które, w przeciwnym razie, mogłyby przedostać się do atmosfery.

3

Odpady z procesu spalania przekazywane są uprawnionym odbiorcom, czyli takim, którzy mają zezwolenia na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów. Wydajność instalacji pozwala na zagospodarowanie całej ilości osadów ściekowych z oczyszczalni w sposób nowoczesny i niestwarzający zagrożenia dla środowiska.

itpo

 

Instalacja w Gdańsku jest jedną z największych i najnowocześniejszych w Polsce. Została wybudowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego – etap II i oddana do użytku w 2013 roku. Jej uruchomienie umożliwiło stworzenie trwałego, docelowego, efektywnego i zgodnego z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

Następny artykuł

Temat: WODA!

About the author