Spotkanie IWAMA.
Gdańsk, 19-21 września 2018

fot. UBC (Union Of The Baltic Cities)

W międzynarodowy projekt IWAMA zaangażowanych jest 17 podmiotów reprezentujących firmy eksploatujące oczyszczalnie ścieków, stowarzyszenia operatorów projektów wod-kan, centra środowiskowe i instytucje badawcze z Regionu Morza Bałtyckiego. Gdańskie spotkanie zgromadziło ponad 70 uczestników.

Celem projektu IWAMA, w którym aktywnie uczestniczymy od 2016 r., jest poprawa efektywności procesów oczyszczania ścieków w Regionie Morza Bałtyckiego. Działania ukierunkowane są na podniesienie kwalifikacji operatorów oczyszczalni i wymianę doświadczeń oraz na wdrożenie inwestycji pilotażowych, ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej oczyszczalni i usprawnienie gospodarki osadowej.

Wymiana doświadczeń zdobywanych przez poszczególnych partnerów podczas realizacji projektu następuje podczas cyklicznie organizowanych międzynarodowych spotkań projektowych. Spotkania stanowią także źródło wiedzy praktycznej.

fot. UBC (Union Of The Baltic Cities)

Więcej o projekcie IWAMA >>> 

Wrześniowe spotkanie w Gdańsku było szóstym i ostatnim realizowanym w ramach projektu. Tematyka skupiała się wokół wyzwań technicznych i eksploatacyjnych związanych z procesem oczyszczania ścieków (Constructional and operational challenges). Spotkanie łączyło teorię z praktyką – obejmowało wykłady, sesje warsztatowe i wymianę doświadczeń (omawianie efektów projektu i rozwiązań wdrażanych w poszczególnych krajach).

fot. UBC (Union Of The Baltic Cities)

Ważnym punktem programu było także zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód, wraz z przedstawieniem zastosowanych tam nowoczesnych rozwiązań. To właśnie na terenie gdańskiej oczyszczalni znajduje się wykonana przez nas w ramach projektu stacja pilotowa, która została wyróżniona na eksperckiej platformie informacyjnej Baltic Smart Water Hub, przedstawiającej dobre praktyki eksploatacyjne oraz rozwiązania techniczne w gospodarce wodno-ściekowej w regionie Morza Bałtyckiego.

Zadaniem stacji pilotowej jest zweryfikowanie efektywności energetycznej nowej technologii biologicznego etapu oczyszczania ścieków komunalnych, opartej na strącaniu chemicznym związków organicznych i usuwaniu azotu w procesie anammox (zastosowanie do usuwania biogenów innych bakterii niż te, które są obecnie wykorzystywane na oczyszczalni) oraz doczyszczaniu ścieków na złożu hydrofitowym tj. wykorzystując naturalne procesy samooczyszczania zachodzące w przyrodzie na terenach podmokłych.

Więcej o stacji pilotowej >>> 

fot. UBC (Union Of The Baltic Cities)

Nie samą nauką człowiek żyje – „po godzinach” nasi goście mogli więc podziwiać panoramę z tarasu widokowego Zbiornika Wody Kazimierz, mieli też okazję zobaczyć wieczorny pokaz Fontanny Heweliusza, czyli wodno-świetlną choreografię jej programu specjalnego, zsynchronizowaną z carillonową kompozycją Kamila Cieślika „Opowieści Fontanny Heweliusza” 😊 Mamy nadzieję, że spodobało im się w Gdańsku!

Kolejnym spotkaniem w ramach IWAMA będzie konferencja kończąca i podsumowująca projekt, która obędzie się na przełomie stycznia i lutego w 2019 r. w Turku.

Szczegółowa relacja, agenda i materiały merytoryczne z wrześniowego spotkania:
https://www.ubc-sustainable.net/news/improving-maintenance-and-raising-personal-motivation-modern-wastewater-treatment-plant

About the author