Kranówko, poznajmy się bliżej!

Jaka jest, skąd pochodzi, czy wyjdzie na zdrowie, a może… zaszkodzi?
Pora rozprawić się z wodnymi kranowymi stereotypami!

W 2004 r. tylko 83,6% gdańskiej wody odpowiadało krajowym normom. Po dziesięciu latach rozległych inwestycji, ŚCISŁE NORMY POLSKIE I UNIJNE SPEŁNIA 100% GDAŃSKIEJ WODY. Najważniejszymi działaniami były te prowadzone w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego” – jednego z największych projektów tego typu w branży sanitarnej w Polsce, dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej.

100% GDAŃSKIEJ KRANÓWKI SPEŁNIA KRAJOWE WYMOGI >>>

GDAŃSKA WODA NALEŻY DO ŚREDNIZMINERALIZOWANYCH. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące wody do spożycia określa dopuszczalne stężenia różnych parametrów, w tym odpowiadających za twardość wody.

  • Dla CaCO3 (węglanu wapnia) dopuszczalne stężenie wynosi 60 – 500 mg/l, zaś dla magnezu 30 – 125 mg/l. Są to wartości zalecane ze względów zdrowotnych, co oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale obecność tych związków w wodzie nie musi być zapewniona.
  • Gdańska woda zawiera średnio 90 mg/l wapnia, 285 mg/l wodorowęglanów i 11,5 mg/l magnezu (średni poziom zmineralizowania wynosi ok. 500 mg/l).

Choć nie lubią jej nasze sprzęty AGD, TWARDA WODA JEST DLA NAS ZDROWA! Uboga w minerały, stałaby się bezwartościowa dla naszego organizmu. Woda miękka (o niskiej mineralizacji) niekorzystnie wpływa na gospodarkę cholesterolową czy równowagę elektrolityczną, szczególnie w połączeniu z dietą ubogą w składniki odżywcze.
Picie wody o niskiej zawartości soli mineralnych to nie tylko brak odpowiedniej ilości składników odżywczych, ale dodatkowo obniżanie ich poziomu w organizmie. Składniki te rozpuszczają się w wodzie i przez to następuje ich zwiększone wydalanie wraz z moczem (prowadzi to do tzw. wyjaławiania organizmu). Co więcej, najpowszechniejsze metody zmiękczania wymagają zastosowania procesów chemicznych bądź fizyczno-chemicznych.

TWARDA Z NIEJ WODA! >>>

W Gdańsku ok. 90% mieszkańców zaopatrywanych jest w WODĘ Z UJĘĆ PODZIEMNYCH. Woda z takich źródeł jest NAJCZYSTSZA (przenikanie wody do gruntu na dużą głębokość powoduje jej samooczyszczanie) i najbogatsza w minerały.

SKĄD SIĘ BIERZE GDAŃSKA WODA? >>>

Korzystać ze zdrowej gdańskiej wody możemy także podczas spacerów, pijąc ją z miejskich POIDEŁEK. Jest ona pod stałym nadzorem. Podobnie jest z wodą w naszych domach i mieszkaniach. Pamiętajmy jednak, że na jakość tej wody w dużej mierze wpływa instalacja wewnętrzna w danym budynku.

Zapewnienie ciągłości dostaw czystej i zdrowej wody wymaga KOMPLEKSOWEGO I STAŁEGO MONITOROWANIA WÓD PODZIEMNYCH. Od kilku lat na terenie Gdańska i Sopotu prowadzone są badania hydrogeologiczne mające na celu wszechstronne rozpoznanie stanu tych wód oraz zapewnienie ochrony ich zasobów dla przyszłych pokoleń. Obecnie realizowany będzie kolejny etap przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”.

MONITORING – WODA DLA POKOLEŃ >>> 

W badaniu przeprowadzonym przez nas w 2012 roku, 54,2% mieszkańców Gdańska twierdziło, że wyróżnia się on pod względem jakości wody pitnej na tle innych miast Polski. Badani szczególnie dobrze oceniali jej przejrzystość i zapach. Dlaczego więc aż 55,2% mieszkańców w tym samym badaniu deklarowało, że w ogóle nie pije wody z kranu „bez przegotowania”? Być może odpowiedzialne są za to pewne utrwalone w świadomości wielu osób MITY.

  • Za twarda?
  • Z brudnych rur?
  • Chlorowana?
  • Nie da się pić bez przegotowania?

Zanim tak stwierdzisz, rezygnując z picia kranówki, obejrzyj video przygotowane przez Polimaty!

Więcej informacji o gdańskiej kranówce:

About the author