Porozmawiajmy o osiągnięciach. Lubeka, kwiecień 2019

9-10 kwietnia 2019 w Lubece odbyła się konferencja unijnego programu Interreg Baltic Sea Region. Hasłem wydarzenia, w którym mieliśmy przyjemność brać czynny udział, było „Let’s talk about achievements”.

Podczas panelu dyskusyjnego „Hazards to the sea” założenia realizowanego wspólnie ze spółką miejską Gdańskie Wody międzynarodowego projektu badawczego FanpLESStic-sea, koncentrującego się na redukcji zanieczyszczenia wód Bałtyku mikroplastikiem, zaprezentowała Monika Piotrowska-Szypryt (koordynator projektu w GIWK).

FanpLESStic-sea, czyli jak zredukować mikroplastiki w Bałtyku

Podczas panelu „Gospodarka wodna” Peteris Gailitis (przedstawiciel Zarządu) podsumował natomiast nasze działania podjęte w ramach kończącego się projektu IWAMA (Interaktywna Gospodarka Wodna). Pochwaliliśmy się także stacją pilotażową, która powstała w ramach projektu na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.  W zeszłym roku stacja została doceniona na eksperckiej platformie informacyjnej Baltic Smart Water Hub, przedstawiającej dobre praktyki eksploatacyjne oraz rozwiązania techniczne w gospodarce wodno-ściekowej w regionie Morza Bałtyckiego. Platforma prowadzona jest przez Union of the Baltic Cities, Sustainable Cities Commission.

Czy leci z nami pilot? Nasza stacja wyróżniona 

Podczas konferencji naszą stację spotkało kolejne wyróżnienie – zdjęcie zrobione podczas spotkania projektowego w Gdańsku otrzymało nagrodę w kategorii „Your project result in use”. Tu możecie zobaczyć wszystkie zdjęcia: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/best-pictures-are-made-with-interreg.html

W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób realizujących różne projekty dofinansowane z programu INTERREG BSR.

Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń dotyczących podjętych działań, zaawansowania projektów i uzyskanych rezultatów. Podsumowaliśmy, na ile kilkuletnia międzynarodowa współpraca w ramach projektu przyczyniła się do ochrony wód Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji o konferencji oraz galeria zdjęć

 

About the author