Nie lej wody!

Rok 2013 ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Zgromadzenie Ogólne ONZ zachęca do podejmowania aktywności mających na celu identyfikację problemów i przeciwdziałanie nieracjonalnemu korzystaniu z zasobów wody.  W międzynarodową akcję postanowili włączyć się realizatorzy Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. To właśnie problemowi deficytu wody poświęcona jest tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego.

Edukacja proekologiczna jest bardzo ważnym elementem Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. Ochrona środowiska to temat, który regionalnej inicjatywie z powodzeniem udaje się propagować

w szkołach na terenie całej Polski. Nieodłącznym elementem Programu jest konkurs ekologiczny, który w tym roku zrealizowany został pod hasłem „Nie lej wody!”.

Konsekwentnie konkurs Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko naturalne, w trosce o ekosystem Morza Bałtyckiego.

W tym roku realizatorzy postanowili poruszyć problematykę deficytu wody. Jak pokazują badania opinii publicznej, nie jest to powszechnie znane zagadnienie w polskim społeczeństwie. Najmniejszą świadomością na temat działań, które każdy z nas może podjąć aby chronić wodę, wykazują dzieci i młodzież. Zasoby wodne przypadające na jednego mieszkańca naszego kraju wynoszą trzykrotnie mniej niż w innych krajach Europy Zachodniej. Według Raportu Światowego Biura Wody, Polska ze wskaźnikiem 1460m3 wody zużywanej rocznie na jednego mieszkańca, obok krajów Afryki Środkowej, to obszar zagrożony problemem niedostatku wody. Patronat honorowy nad konkursem „Nie lej wody!” objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

W tym roku uczestnicy konkursu mieli przed sobą niezwykle ciekawe zadanie! Uczniowie w 2-5-osobowych zespołach realizowali krótkie filmy, zachęcający do racjonalnego korzystania z zasobów wody – niemarnowania i niezanieczyszczania wody. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie wszystkich polskich gimnazjów i liceów.

W pierwszym etapie ogólnopolskiego konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, spośród prawie dziewięćdziesięciu zgłoszonych prac, jurorzy wybrali dziesięć filmów. Eksperci w dziedzinach ekologii i ochrony środowiska, reżyserii i żeglarstwa ocenili zarówno wartość merytoryczną, jak i artystyczną. W finale znalazły się filmy zrealizowane przez uczniów szkół z Gryfowa Śląskiego, Bydgoszczy, Leszna, Gdańska, Kartuz, Świętej, Lublina, Włocławka, Poczesnej i Pomieczyna. Od 10 czerwca finaliści walczyli o głosy internautów, a 17 czerwca, w Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą głosowanie zostało zamknięte.

Łącznie w głosowaniu internetowym oddano prawie 12 000 głosów, a największe uznanie widzów zyskał film Apokalipsa, zrealizowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej. W niespełna czterominutowym krótkim metrażu, oglądamy dramatyczną wizję świata pozbawionego wody, na przykładzie wykreowanej rzeczywistości ludzików Lego. Autorom filmu udało się znakomicie połączyć atrakcyjną formę z sugestywnym i  wartościowym przekazem. Jak zauważył zasiadający w jury reżyser Marcin Bortkiewicz, jest to jeden z filmów konkursowych, przy realizacji których, nie upłynęła ani jedna kropla pitnej wody. Drugie miejsce zajęła drużyna z Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach, za pracę pod tytułem Nie lej wody man, natomiast trzecie miejsce przyznane zostało uczniom Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku za film Nie lej wody – Jak zapobiegać marnowaniu wody.

Główną nagrodą w konkursie był tygodniowy rejs na pokładzie żaglowca STS Generał Zaruski. 27 czerwca laureaci stawili się w komplecie na nabrzeżu Centralnego Muzeum Morskiego. Przed wypłynięciem w rejs uczniowie mieli okazję porozmawiać z pomysłodawcą Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, mistrzem olimpijskim Mateuszem Kusznierewiczem, który przekazał początkującym żeglarzom kilka cennych rad. Dla większości z nich był to pierwszy rejs w życiu.

Wszystkie finałowe filmy dostępne są na stronie www.programedukacjmorskiej.pl

Jesienna edycja Programu staruje już we wrześniu!

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Celem Programu Edukacji Morskiej jest przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Patronat honorowy nad Programem Edukacji Morskiej w Gdańsku 2013 objęła Minister Edukacji Narodowej RP Krystyna Szumilas. Sponsorem Programu jest Ferrero Polska, producent Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupa LOTOS S.A.

Patroni medialni konkursu „Nie lej wody!”: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Zielona Lekcja, Wirtualna Polska.

Zachęcamy do odwiedzania: 

www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl

www.facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej

image

Poprzedni artykuł

Stan Skupienia

About the author

JOIN THE DISCUSSION