ROLA KOLEKTORA

Którędy ścieki trafiają do oczyszczalni?