Rośliny na straży czystego środowiska

Oczyszczalnie hydrofitowe, czyli roślinne, stają się coraz bardziej popularne. Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Halmstad (Szwecja) i Uniwersytetem Technicznym z Kowna współpracuje przy projekcie, który ma umożliwić powszechne zastosowanie tej metody w Polsce. Gdańsk natomiast ubiega się o możliwość organizacji dotyczącej projektu konferencji zaplanowanej na wrzesień 2016 r. – trzymamy kciuki!

Oczyszczanie hydrofitowe wykorzystują naturalne procesy biologiczne pozwalające na usunięcie ze ścieków nadmiernej ilości związków azotu i fosforu. Główną zaletą tej metody jest wysoka skuteczność, a także brak ingerencji w środowisko naturalne. W przeciwieństwie do tradycyjnych obiektów, hydrofity nie psują estetyki otoczenia, w której są stosowane. Oczyszczalnie hydrofitowe są usytuowane na naturalnych obszarach krajobrazowych, tworząc wrażenie dzikich mokradeł i otoczonych roślinnością oczek wodnych. Takie bagienne środowiska przez większość roku są stale nawadniane i podmokłe, co powoduje rozwój charakterystycznych roślin bagiennych i wodolubnych tzw. hydrofitów. Właśnie od tych roślin pochodzi nazwa coraz powszechniej stosowanej metody oczyszczania ścieków.

 

Jak to działa?
Ścieki zarówno komunalne, jak i przemysłowe charakteryzują się dużą zawartością związków azotu i fosforu, które stanowią substancje odżywcze, niezbędne do życia organizmów. Nadmiar tych składników powoduje nadmierny wzrost mikroorganizmów, który w środowisku wodnym jest odpowiedzialny za tzw. zjawisko eutrofizacji. Objawia się ono nadmiernym rozkwitem glonów na powierzchni wody (tzw. zakwit wody) i zmniejszeniem jej przejrzystości.

W konsekwencji, z powodu braku dopływu światła słonecznego dochodzi do obumierania roślinności na dnie zbiorników, a spadek zawartości tlenu w wodzie ogranicza z kolei możliwości rozwoju organizmów wodnych. W oczyszczalniach hydrofitowych, dzięki obecności roślin wodolubnych powstają odpowiednie warunki do rozwoju „pożytecznych” mikroorganizmów, dzięki którym w odpowiednich strefach systemu korzeniowego roślin zachodzą procesy chemiczne prowadzące do eliminacji związków azotu i fosforu ze ścieków. Azot i fosfor są pochłaniane przez hydrofity, gdyż są to składniki odżywcze niezbędne do ich rozwoju. Specyficzna struktura tego rodzaju roślinności powoduje, że ma ona zdolność wiązania metali ciężkich i usuwania ich ze ścieku (tym samym ze środowiska), co jest niezwykle ważne, gdy mamy do czynienia ze ściekiem przemysłowym. Do roślin, które najczęściej są stosowane w oczyszczalniach hydrofitowych należą: trzcina pospolita (najczęstsza z uwagi na dużą odporność zarówno na mrozy, jak i upały), pałka, mozga trzcinowata, kosaciec, manna mielec oraz wierzba.

Światowa konferencja hydrofitowa 2016  – Gdańsk organizatorem?

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna wraz z Politechniką Gdańską biorą udział w międzynarodowym wieloletnim projekcie dotyczącym oczyszczalni hydrofitowych. We wrześniu 2016 r. odbędzie się ogólnoświatowa konferencja poświęcona tematyce związanej z projektem. Miejsce wydarzenia nie jest jeszcze określone – szanse na zostanie organizatorem ma wiele miast, z których wywodzą się uczestnicy projektu. Ma je również Gdańsk, który ubiega się o możliwość organizacji wydarzenia.

Walory Gdańska z pewnością lokują miasto wśród mocnych kandydatów. Zobaczcie filmik promujący Gdańsk jako organizatora światowej konferencji hydrofitowej w 2016 r., zaprezentowany członkom grupy specjalistów IWA  podczas tegorocznej konferencji, która odbyła się w dniach 12-16 października w Szanghaju. Celem video jest zachęcenie członków grupy, by głosowali właśnie na Gdańsk.

Mamy nadzieję, że materiał również dla Was będzie przekonujący. Miłego oglądania!

About the author

JOIN THE DISCUSSION