FanpLESStic-sea

Od 2019 r. bierzemy udział w międzynarodowym projekcie badawczym FanpLESStic-sea, który koncentruje się na ograniczeniu emisji mikroplastiku do wód Morza Bałtyckiego. 

Z okazji Światowego Dnia Wody 2020 chcemy zwrócić uwagę na działania, które każdy z nas może podjąć już dziś, aby we własnym zakresie zmniejszyć emisję drobinek tworzyw sztucznych do wód i zadbać o środowisko.

Projekt FanpLESStic-sea zrzesza organizacje partnerskie z 8 krajów nadbałtyckich: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Polski, Łotwy, Litwy i Rosji. Polskę reprezentują dwa podmioty z Gdańska: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. i Gdańskie Wody Sp. z o.o. Całkowity budżet projektu wynosi 2 968 068,80 EUR przy wsparciu finansowym ze strony UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Interreg BSR).

Partnerem Światowego Dnia Wody 2020 jest Gdańsk bez plastiku. 

FanpLESStic Sea

Wystąpił błąd.