Aby skutecznie przyłączyć swoją nieruchomość do nowej sieci kanalizacyjnej, należy zgłosić się do eksploatatora – Saur Neptun Gdańsk SA (SNG).

KONTAKT:
ul. Wałowa 46,
80-858 Gdańsk
fax 58 301 45 13,
info@sng.com.pl

W piśmie zgłoś potrzebę dokonania odbioru w otwartym wykopie miejsca połączenia instalacji wewnętrznej do przyłącza kanalizacyjnego (odbiór miejsca włączenia instalacji wewnętrznej do studni kanalizacyjnej na końcu przyłącza, na posesji mieszkańca, przed zasypaniem wykopu).

W zgłoszeniu podaj:
✔️ dane adresowe miejsca podłączenia;
✔️ dane kontaktowe (imię i nazwisko/nazwa odbiorcy, nr telefonu, adres e-mail);
✔️ numer i datę zawartej umowy na dostawę wody lub informację o braku zawartej umowy na dostawę wody (informację o aktualnym zaopatrzeniu w wodę we własnym zakresie).

KONTAKT:
Gdańsk, ul. Wałowa 46
Dział Inwestycji Remontów SNG SA
tel. 58 325 27 00 wew. 263

Skorzystaj z dotacji

Za wydatki poniesione na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać dotacje od Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dotacja na likwidację bezodpływowych zbiorników (szamb) wynosi 3 000 zł, a na likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków – 4 000 zł. Dodatkowo, można uzyskać środki w wysokości 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków (gdy wymagane jest zastosowanie pompy).

Szczegółowe informacje na temat warunków otrzymania dotacji można uzyskać
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (>>>KLIK)

Dlaczego warto?

Przyłączenie się do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest nie tylko obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa, ale także przejawem świadomości ekologicznej oraz dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby.

Likwidując zbiornik bezodpływowy (szambo):

  • uwalniasz się od odorów
  • likwidujesz zagrożenie chorobotwórcze
  • unikasz ryzyka skażenia gleby
  • nie musisz kontrolować ilości wytwarzanych ścieków – przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej nie istnieje problem ich przelania

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest korzystne dla środowiska naturalnego.