Mniej mikroplastiku w Bałtyku? O projekcie FanpLESStic-sea

Projekt badawczy obejmuje działania, których celem jest ograniczenie emisji mikroplastiku do wód Morza Bałtyckiego