#zostańwdomu i dekoduj plastiki [KONKURS]

W ramach gdańskich obchodów Światowego Dnia Wody zapraszamy do udziału w internetowym wyzwaniu z nagrodami. Na 100 pierwszych osób, które poprawnie wykonają zadanie, czekają zestawy 3 praktycznych i ekologicznych bawełnianych woreczków na owoce i warzywa.

– Wielu z nas z pewnością chciało poznać tajniki plastikowych opakowań przedmiotów, którymi się otaczamy, ale nigdy nie znajdowało na to czasu. Teraz jest dobry moment, aby przyjrzeć się domowym zasobom i nieco zmodyfikować nasze codzienne nawyki. Efekty tych działań będą dobre dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego, w tym wodnego – mówi Monika Piotrowska-Szypryt, koordynator projektu FanpLESStic-sea.

Zasady konkursu

Zadanie polega na przesłaniu zdjęcia znalezionego w domu opakowania z tworzywa sztucznego z widocznym symbolem/skrótem w trójkącie i opisania tego symbolu (wskazówki znajdziecie np. tutaj). 100 pierwszych osób, które wyśle zgłoszenia za pomocą specjalnego formularza, otrzyma nagrodę w postaci kompletu 3 wielorazowych bawełnianych woreczków na owoce i warzywa.

Konkurs jest elementem kampanii „Moż/rze bez plastiku” zaplanowanej z okazji tegorocznego Światowego Dnia Wody.

>>> WYŚLIJ ZGŁOSZENIE <<<

Plastik w morzu – ważny temat w ramach obchodów Światowego Dnia Wody

Zanieczyszczenie wód morskich odpadami to ogromne wyzwanie ekologiczne naszych czasów, a plastik jest jednym z najczęściej występujących w morzu rodzajów śmieci. Niebezpieczne dla środowiska i dla zdrowia są nie tylko widoczne gołym okiem plastikowe odpady i ich elementy, ale zwłaszcza cząstki plastiku o średnicy poniżej 5 mm (tzw. mikroplastik). Źródła mikroplastiku mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Najwięcej mikroplastiku ze źródeł pierwotnych pochodzi z prania ubrań syntetycznych (35%), ze ścierania opon samochodowych (28%) i z pyłu miejskiego (24%). Dla porównania – korzystanie z kosmetyków takich jak pasty do zębów, czy peelingi, w których jako składnik ścierający zastosowano cząstki mikroplastiku, stanowi tylko 2% zanieczyszczeń. Źródła wtórne to głównie rozkład plastikowych odpadów, które trafiły do środowiska w wyniku niewłaściwego zagospodarowania. Mikroplastik może przedostawać się do wód morskich bezpośrednio (rozkładające się sieci rybackie, farby stosowane do ochrony powierzchni łodzi), wodami opadowymi, bądź za pośrednictwem oczyszczonych ścieków.

FanpLESStic-Sea – wspólnotowe działanie na rzecz poprawy jakości wód Morza Bałtyckiego

Gdańsk jest uczestnikiem międzynarodowego projektu FanpLESStic-Sea realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zrzesza organizacje partnerskie z 8 krajów nadbałtyckich: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Polski, Łotwy, Litwy i Rosji. Polskę reprezentują dwa podmioty z Gdańska: GIWK (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) i Gdańskie Wody Sp. z o.o., które zajmują w projekcie badaniem zawartości mikroplasiku w wodach opadowych. GIWK prowadzi badania zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej (surowej i uzdatnionej) oraz weryfikuje stopień jego usuwania w wyniku procesu oczyszczania ścieków i przy zastosowaniu stacji pilotażowej wybudowanej na terenie oczyszczalni w ramach innego międzynarodowego projektu. Prowadzimy także kampanię edukacyjną szkodliwości mikroplastiku dla środowiska i zdrowia człowieka oraz nadzorujemy realizację analogicznych kampanii przez innych partnerów projektu.

Całkowity budżet projektu FanpLESStic-sea wynosi 2 968 068,80 EUR przy wsparciu finansowym ze strony UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Interreg BSR). Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

About the author