KAZIMIERZOWY PARADOKS

Zbiornik Wody Kazimierz pełni funkcję poznawczą i edukacyjną. Przede wszystkim jednak ma on do wykonania zadanie niezwykle praktyczne i ważne – jest wieżą ciśnień.

To budynek o charakterze technicznym. W jego górnej części umieszczone są dwa zbiorniki z wodą, z których rozprowadzana jest ona siecią wodociągową do miejsc odbioru, czyli np. mieszkań. Co ważne, by zbiornik działał jak wieża ciśnień musi być umieszczony powyżej najwyżej położonych odbiorców wody. Wówczas, obiekt działa na zasadzie naczyń połączonych, a woda może być rozprowadzana grawitacyjnie do każdego z mieszkań bez dodatkowego zasilania.

ODWIEDŹ ZBIORNIK WODY KAZIMIERZ – ZAPISZ SIĘ NA WYCIECZKĘ! >>>

Im wyżej położony jest zbiornik z wodą – tym wyższe ciśnienie wody uwalnianej do sieci. Takie działanie związane jest ze zjawiskiem fizycznym kryjącym się pod pojęciem tzw. PARADOKSU HYDROSTATYCZNEGO. Na czym konkretnie ów paradoks polega?

  • Po pierwsze, ciśnienie na dnie naczynia nie zależy wprost od ciężaru zawartej w nim cieczy, ale od wysokości słupa cieczy nad dnem.
  • Po drugie, parcie cieczy na dno naczynia zależy od pola powierzchni dna, wysokości słupa cieczy i ciężaru właściwego cieczy.

Nieważne więc, jaki jest kształt naczynia. Parcie cieczy na dno w różnorodnie wyglądających naczyniach może być takie samo – wystarczy, że pole dna oraz wysokość słupa cieczy są takie same. Dokładnie jak na poniższym obrazku:

Zależność tę zaobserwował w XVI wieku holenderski uczony Simon Stevin, a spopularyzował ją Blaise Pascal (dlatego mówi się również o paradoksie Pascala).

Dodatkowo, dzięki położeniu zbiornika oraz temu, że ciśnienie wody zależy od wysokości słupa wody,  woda z wieży może być sprawnie dostarczana mieszkańcom nawet w okresach największego poboru. W ten sposób Zbiornik Wody Kazimierz może pełnić jeszcze jedną ważną techniczną funkcję, którą jest stabilizowanie ciśnienia w sieci wodociągowej.

A NA IMIĘ MU KAZIMIERZ… ZBIORNIK KAZIMIERZ >>>

Podsumowując, wieża ciśnień jest urządzeniem dostarczającym wodę, jak każdy inny zbiornik wody, jednak w uwagi na swoją budowę i położenie, jest również elementem sieci zapewniającym utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody. Czasami wieże są wykorzystywane jako dodatkowy element, pomocny podczas chwilowego wzrostu zapotrzebowania na wodę np. w wypadku awarii lub wykorzystywanym jako źródło wody np. w celach przeciwpożarowych.

Kiedyś używano ich także na stacjach kolejowych, gdzie zapewniały zasilanie… parowozom!

Pod względem technicznym zaprojektowanie wieży ciśnień może być nie lada wyzwaniem. Ważny jest jednak także wyraz estetyczny. Dzięki dużej wysokości wieże ciśnień mogą być budynkami niezwykle efektownymi i widocznymi z daleka. Warto więc zadbać o nietuzinkową formę architektoniczną. Tak jak w przypadku naszego Zbiornika, który – mamy nadzieję – cieszy nie tylko ze względu na funkcjonalność, ale także na walory estetyczne i (co tym bardziej go wyróżnia) edukacyjne.

SAVOIR-VIVRE NA KAZIMIERZU >>>

PODSUMOWANIE SEZONU WYCIECZKOWEGO 2016 >>>

CO NOWEGO NA KAZIMIERZU W SEZONIE 2017? >>>

POLUB KAZIMIERZA NA FACEBOOKU >>>

About the author