Wodne projekty w gdańskim BO

Przebudowa sieci wodociągowej, nowe zdroje i zamgławiacz. Zobacz, jakie wodne projekty w najbliższych latach będą realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Działania związane z budową, optymalizacją, przebudową, rozbudową czy modernizacją infrastruktury wod-kan to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a w konsekwencji – ochrona ludzkiego zdrowia. Niektóre wodne inwestycje pozwalają też na zmniejszenie zużycia plastiku, inne – stają się miejscem rekreacji.

PROJEKTY EDYCJI 2020 – REALIZACJA w 2021

ZASPA-MŁYNIEC: Trwa realizacja przebudowy sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni w ul. Startowej.

PRZYMORZE MAŁE: Na etapie projektu budowalnego jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową chodnika, zagospodarowaniem terenów zielonych itp. w ul. Krzywoustego. Roboty powinny rozpocząć się w tym roku.

ŚRÓDMIEŚCIE: Na etapie projektowym jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tobiasza.

Powyższe inwestycje są realizowane wspólnie z DRMG, w 2 pierwszych jesteśmy inwestorem wiodącym.

OLIWA – W sezonie 2021 w ramach inicjatywy ZDROWA OLIWA na terenie dzielnicy pojawią się 3 nowe zdroje uliczne (na skwerze I. Jarockiej, w Parku Oliwskim oraz przy Placu Inwalidów Wojennych). Ponadto, na skwerze I. Jarockiej pojawi się także zamgławiacz.

Kliknij i zobacz, w których miejscach Gdańska obecnie znajdują się zdroje.

PROJEKTY EDYCJI 2021 – REALIZACJA w 2022

VII DWÓR: Przebudowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Rodakowskiego. Prace będą wiązać się z remontem nawierzchni.

PRZYMORZE MAŁE: W ul. Śląskiej na odcinku między Szczecińską a ul. Krynicką realizowane będzie przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem chodnika.

Budżet Obywatelski to oczywiście nie wszystko! Obecnie realizowane lub planowane do rozpoczęcia w 2021 r. są inwestycje w 31 dzielnicach Gdańska.

Obejmują budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, usunięcie kolizji sieci, budowę zdrojów, montaż nowych zamgławiaczy, dalszą rozbudowę systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego, nowe punkty pomiarowe w 10 dzielnicach czy odtworzenie fontanny na Placu Bogusławskiego.

Kliknij i poznaj szczegółowy zakres inwestycji, których realizacja rozpocznie się w 2021 r. w poszczególnych dzielnicach Gdańska.

About the author