JAK WYREMONTOWAĆ PODZIEMNĄ RURĘ BEZ WYKOPÓW?

Nowoczesne metody pozwalają przeprowadzić renowację lub wymianę sieci kanalizacyjnej bez konieczności prac wykopowych. Dzięki temu można znacznie zminimalizować związane z remontem uciążliwości, dotykające mieszkańców. Jak to działa?

RĘKAW

Jedną z metod jest RENOWACJA KANAŁU METODĄ BEZWYKOPOWĄ PRZY POMOCY RĘKAWA. Do kanału poddawanego temu zabiegowi (uprzednio dokładnie oczyszczonego i poddanego inspekcji wideo) wprowadza się dopasowaną do jego kształtu specjalną wykładzinę (to właśnie ów rękaw) z włókniny nasączonej żywicą.

Aby wykładzina mogła spełniać swoją rolę, niezbędna jest przed jej wprowadzeniem do kanału wcześniejsza inspekcja przy pomocy kamery TV. Dzięki niej można ocenić stan rurociągu (stopień oczyszczenia jego powierzchni, rozmiar ubytków oraz pęknięć ścianek).

Po wprowadzeniu rękawa następuje jego dokładne dopasowanie do ścianek kanału i utwardzenie. Kanały utwardza się np. gorącą wodą podgrzaną do temperatury ok. 80°C, gorącym powietrzem lub promieniami UV. W efekcie renowacji otrzymujemy uszczelniony kanał, co zapobiega infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji ścieków.

Metoda rękawa jest bardzo widowiskowa!

Zobaczcie, jak wyglądały nocne prace podczas renowacji wybudowanego w 1979 r., długiego na 2 km kolektora sanitarnego w ul. Jaśkowa Dolina:

Roboty i podziemne kamery – tak sprawdzają kanalizację – material trojmiasto.pl

KRAKING

Sposobem na bezwykopową wymianę kanału jest też METODA WYBURZENIOWA (TZW. KRAKING).

Polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem okolicznej przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Równocześnie z pracą głowicy rozrywającej w to samo miejsce wprowadzany jest nowy rurociąg. Co ważne, jest on składany z krótkich modułów, których łączenie może być prowadzone we wnętrzu studni kanalizacyjnych – dzięki temu nie trzeba wykonywać jakichkolwiek dodatkowych wykopów montażowych.

Podobnie jak w przypadku metody rękawa, przed przystąpieniem do prac stary rurociąg jest dokładnie czyszczony, a następnie poddawany inspekcji zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu o stanie technicznym rurociągu i podjęcia decyzji o sposobie naprawy kanału.

W przypadku metody krakingu stosuje się czyszczenie tzw. metodą hydrodynamiczną, czyli za pomocą specjalnego urządzenia zabudowanego na samochodzie ciężarowym. W przypadku metody rękawa, kanał może być oczyszczany także mechanicznie.

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych III etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego realizujemy renowację ok. 20 km kolektorów na terenie całego Gdańska. Dowiedz się więcej >>>

About the author