Wodna ciekawostka nad wyraz krytyczna…

Stały, ciekły, gazowy… jak się okazuje, to nie wszystko! Woda może być także w stanie pod- lub nadkrytycznym. I choć określenie „krytyczny” nie kojarzy się najlepiej, to jednak są to stany niezwykle pożyteczne.

W powszechnej świadomości woda funkcjonuje jako substancja, która potrafi ugasić ogień. Czy wiecie jednak, że jest w stanie również go wzniecić? Jest w stanie – ale tylko w stanie nadkrytycznym;) To najogólniej rzecz ujmując stan, w którym temperatura i ciśnienie są większe od ciśnienia i temperatury punktu krytycznego danej substancji. By woda mogła go osiągnąć, muszą zostać spełnione 2 warunki. Po pierwsze, należy ją podgrzać do temperatury co najmniej 373⁰C. Po drugie, musi się znaleźć pod ciśnieniem 217 atmosfer. Wtedy nie jest w żadnym z trzech powszechnie znanych stanów, przypomina raczej „płynny gaz”.

Stan nadkrytyczny jest bardzo pożyteczny. Woda potrafi wtedy spalić materię organiczną, nie tworząc jednocześnie niebezpiecznych produktów ubocznych. Proces spalania pozostawia jedynie dwutlenek węgla i wodę. Dzięki temu może z powodzeniem i w bezpieczny dla środowiska sposób być stosowana przy utylizacji odpadów czy oczyszczaniu ścieków. Można ją również wykorzystać jako medium reakcyjne do procesów przetwarzania biomasy (odpady rolnicze, leśne, ogrodnicze, pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego i drzewnego, osady ściekowe), a w szczególności jej zgazowania, prowadzącego do otrzymania frakcji palnych produktów gazowych o średniej wartości energetycznej, bogatej w wodór, metan lub ich mieszaninę.

Zanim jednak stan nadkrytyczny wody zacznie być powszechnie wykorzystywany, potrzeba jeszcze wielu badań. Astronauci pracują nad tematem w przestrzeni kosmicznej – na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Dzięki brakowi grawitacji, można lepiej kontrolować produkty utleniania oraz dokładnie przebadać wszelkie właściwości wody w stanie nadkrytycznym.

Wsparcie merytoryczne: popscience.com, tvn24.pl, wikipedia.org, wiedzainfo.pl

źródło: losyziemi.pl

About the author

JOIN THE DISCUSSION