Dlaczego sieci nie lubią śmieci – wyniki konkursu

Celem organizowanego przez nas od lat konkursu jest edukacja ekologiczna w zakresie konsekwencji dla środowiska, jakie może wywołać pozostawianie śmieci w nieprzeznaczonych do tego miejscach lub wprowadzanie odpadów i chemikaliów do sieci kanalizacji sanitarnej.

W tym roku motywem przewodnim był MIKROPLASTIK – problem środowiskowy i zdrowotny, którym zajmujemy się także w ramach międzynarodowego projektu badawczego FanpLESStic-sea.

Edycję adresowaliśmy do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej – plakatu w formacie A3 z przesłaniem nt. szkodliwości mikroplastiku bądź sposobów jego eliminacji na podstawie dostarczonego przez nas materiału merytorycznego. To mogł być np. mem, kolaż tekstowy, kolaż zdjęciowy, praca na bazie wycinków z gazet lub inna praca plastyczna wykonana dowolną techniką – także za pomocą programu graficznego.

W konkursie wzięło udział 79 uczniów (39 chłopców i 40 dziewcząt) z 11 szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Najwięcej prac (46) wpłynęło z Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku.

Niestety 6 nadesłanych zgłoszeń musieliśmy wykluczyć, ponieważ nie spełniały wymogów regulaminu.

Jury w składzie

  • dr Monika Piotrowska-Szypryt – Kierownik Działu Promocji i Edukacji Ekologicznej oraz koordynator kampanii Miasto na detoksie – przewodnicząca jury
  • Jacek Skarbek – Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o.
  • dr hab. Magda Caban – prof. Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Chemii, Katedra Analizy Środowiska, Zespół Analizy i Monitoringu Środowiska

wyłoniło laureatów, zdecydowało się także przyznać dwie nagrody specjalne – wyróżnienie za pomysłowość i umiejętne połączenie kilku technik plastycznych oraz nagrodę dla szkoły, która przysłała najwięcej prac. 

Zwycięskie plakaty pojawią się na gdańskich citylightach, stając się treścią dotyczącej mikroplastiku kampanii społecznej. Dodatkowo, przewidzieliśmy nagrody rzeczowe.

Wszystkie nagrody wraz z dyplomami, zgodnie z regulaminem zostaną rozesłane pocztą na adresy wskazane w formularzach konkursowych.

WYNIKI

I miejsce: Oliwier Bytner; 16 lat; klasa II AK5 z Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku

II miejsce ex aequo: Bartosz Naganowski; lat 15; klasa I D z Zespołu Szkół Energetycznych i Kornelia Kinowska; lat 17; klasa II B T4 z Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku

III miejsce: Karina Formela; lat 16; klasa II PTC z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku

IV miejsce: Lidia Szyca; lat 16; klasa II C z Liceum Sztuk Plastycznych w Gdańsku (Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidulanych)

V miejsce: Małgorzata Koss; lat 16; klasa II D4 z IV LO z oddziałami Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku

wyróżnienie: Łucja Płaza; lat 14; klasa I AR z Technikum nr 11 Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, a laureatom serdecznie gratulujemy. Kawał dobrej roboty!💓

About the author