Piktogramy w sposób graficzny przekazują informacje o skali zagrożenia stwarzanego przez daną substancję i stanowią część „Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów” (GHS).

Ogólna zasada jest jedna👉 unikaj wszystkich produktów oznaczonych jednym ze znaków w poniższej tabelce:

Więcej informacji o substancjach niebezpiecznych w produktach codziennego użytku znajdziesz na www.miastonadetoksie.pl i profilu kampanii MIASTO NA DETOKSIE.