„WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA” – TO NIE TYLKO KONKURS

Konkurs dla architektów i dizajnerów to część większego przedsięwzięcia o tej samej nazwie, realizowanego przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Działania mają na celu przywrócenie Miastu tradycji związanych z bogactwem wodnej architektury.

Program obejmuje budowę nowych, miejskich publicznych punktów czerpania wody oraz fontann, a także renowację i uruchomienie już istniejących. Ważne, by nowe obiekty były inspirowane dawnymi formami architektonicznymi. Powinny oddawać dzieje i klimat swoich lokalizacji. Chodzi o podkreślenie harmonijnego związku historii, wody, architektury
i infrastruktury. Program będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszym z nich jest właśnie konkurs za zaprojektowanie 3 form zdrojów, które znajdą się na terenie Gdańska.

 

Przed wojną w rejonie Śródmieścia Gdańska istniało około 30 fontann i studni publicznych. Dlatego nowe inwestycje, realizowane w ramach programu, skupią się głównie w tej części miasta. Dzięki temu uda się ożywić historię i stworzyć atrakcyjne miejsca, które ucieszą nie tylko miłośników architektury i dobrego wzornictwa, ale wszystkich, którym zależy na funkcjonalnym zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej.

PLAN NA LATA
Każdego roku GIWK na podstawie uzgodnień z instytucjami miejskimi, historykami i architektami zdecyduje o rekonstrukcji jednego lub kilku dzieł lub wybierze lokalizację do powstania nowego obiektu. Po zapoznaniu się z charakterystyką architektoniczną zdroju/fontanny lub historią danej lokalizacji zapadnie decyzja o sposobie wyboru formy obiektu. Jego koncepcja zlecona zostanie architektom lub wyłoniona w ramach konkursu (w formule otwartej lub zamkniętej).

woj_4258 10 06 _vi_2953

zdroj-1024x683

Gdańsk to miasto wodnej architektury, wpisanej w historię swoich miejsc…

INSPIRACJA HISTORYCZNA
Punktem wyjścia do realizacji programu „Wodne źródła Gdańska” jest opracowanie doc. dr inż. Andrzeja Januszajtisa pt. „Studium historyczne lokalizacji fontann, studni i zdrojów publicznych w Śródmieściu Gdańska”.

WIĘCEJ O KONKURSIE >>> 

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB >>>

About the author

Warto przeczytać

Wystąpił błąd.