Jak chronimy ujęcia?

W trosce o zabezpieczenie zasobów wody ustalane są strefy ochronne – obejmujące teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.