Czym jest uzdatnianie wody?

By mieć pewność, że wydobywana z różnego rodzaju ujęć woda nadaje się do spożycia, poddaje się ją procesowi uzdatniania, czyli…