Czym jest uzdatnianie wody?

By mieć pewność, że wydobywana z różnego rodzaju ujęć woda nadaje się do spożycia, poddaje się ją procesowi uzdatniania, czyli…

Uzdatnianie polega na poprawie jakości wody, by spełniała określone prawem standardy i w rezultacie, by mogła zostać użyta w pożądany, dostosowany do indywidualnych potrzeb sposób. Proces ten odbywa się w obiekcie zwanym Stacją Uzdatniania Wody (SUW).

Dlaczego woda nie jest idealnie czysta od razu po wydobyciu?

Warto wiedzieć, że na jakość wody występującej w przyrodzie mają wpływ nie tylko procesy naturalne, lecz przede wszystkim działalność antropogeniczna (związana z każdą formą pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka). Woda w środowisku naturalnym może zawierać więc zarówno substancje korzystne (np. składniki mineralne), jak i zanieczyszczenia (np. związki chemiczne lub bakterie, wirusy, grzyby czy glony). Dzięki uzdatnianiu można pozbyć się tych zanieczyszczeń i doprowadzić wodę do jak najlepszego stanu. Dzieje się to przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizycznych lub mechanicznych.

Proces uzdatniania to zwykle proces wieloetapowy
i w zależności od źródła wody – mniej lub bardziej skomplikowany.

Główne etapy procesu uzdatniania to:

  • napowietrzanie, które ma na celu natlenienie oraz usunięcie rozpuszczonych w wodzie niekorzystnych gazów
  • filtrowanie (na złożu filtracyjnym lub w wyniku metody odwróconej osmozy), które ma na celu odseparowanie niepożądanych substancji
  • dezynfekcja, w celu eliminacji zagrożeń chorobotwórczych (bakterie, wirusy, grzyby)

Czarny Dwór – ujęcie głębinowe 

Ujęcie wody a proces uzdatniania

Wody słodkie dzielimy na powierzchniowe, gruntowe i wgłębne. W miejscu, w którym planowane jest wykorzystanie wody jako źródła wody pitnej dla danego terenu, tworzy się tzw. ujęcie, a wokół niego strefę ochronną. Ujęcie, w zależności od rodzaju wód, może być powierzchniowe, drenażowe lub głębinowe (podziemne). Dobór metody uzdatniania często zależy właśnie od rodzaju ujęcia (każde z nich cechuje inny poziom zanieczyszczeń).

W Gdańsku prawie 90% mieszkańców zaopatrywanych jest z ujęć podziemnych.

Woda właśnie z takich ujęć jest najlepsza i najczystsza. Gdy przenika do gruntu na dużą głębokość, ulega procesowi samooczyszczania. Uzdatnianie wody nie wymaga więc w tym wypadku zastosowania skomplikowanych metod i składa się z 3 etapów: napowietrzenia, filtrowania na złożu filtracyjnym (warstwa żwiru i piasku) oraz dezynfekcji w wyniku naświetlenia lampami UV (promieniowanie ultrafioletowe zwalcza drobnoustroje, niszcząc ich DNA). Gdy woda zostanie oczyszczona, przechowuje się ją w zbiornikach wody czystej.
image

Przykładem ujęcia powierzchniowego jest np. Straszyn. Zaopatruje w wodę niewiele ponad 10% mieszkańców Gdańska (woda zawsze jest mieszana z wodami głębinowymi).

Wody powierzchniowe są najbardziej narażone na zanieczyszczenia (głównie antropogeniczne), dlatego proces uzdatniania jest tu bardziej skomplikowany i konieczna jest stała kontrola jakości wody w jeziorze. Ciekawostką jest to, że rolę naturalnych „strażników” pełnią tu małże z gatunku skójka zaostrzona (Unio tumidus). Na wszelkie zanieczyszczenia reagują one natychmiast, zamykając muszlę – dlatego są dobrymi wskaźnikami stanu wód.

Straszyn – ujęcie powierzchniowe

Odpowiednio uzdatniona woda może być śmiało wykorzystywana w życiu codziennym (do spożycia lub do innych celów w działalności bytowej człowieka) lub w przemyśle (zwłaszcza spożywczym, farmaceutycznym i medycznym). Jej jakość jest stale monitorowana i musi spełniać o wiele bardziej restrykcyjne normy niż w przypadku wody butelkowanej.

Kranówko, poznajmy się bliżej!

About the author

JOIN THE DISCUSSION