Monitoring = woda dla pokoleń!

Zapewnienie ciągłości dostaw czystej i zdrowej wody wymaga kompleksowego i stałego monitorowania wód podziemnych. Od kilku lat na terenie Gdańsk​a i Sopotu​ prowadzono szerokie badania hydrogeologiczne mające na celu wszechstronne rozpoznanie stanu tych wód oraz zapewnienie ochrony ich zasobów dla przyszłych pokoleń. Obecnie realizowany będzie kolejny etap przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk i Pruszcz Gdański,

  • trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia.

Projekt realizujemy we współpracy z Gminą Miasta Gdańska, AQUA Sopot​ i Eksploatator Sp. z o.o.

– Wieloletnie prace badawcze realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją są pierwszymi tak kompleksowymi badaniami prowadzonymi na terenie aglomeracji gdańskiej i wyjątkowe w skali kraju. Dzięki nim nie tylko będziemy mieli kontrolę nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom, lecz również poznamy, jakie faktycznie są zasoby wody i na jak długo tych zasobów wystarczy – mówił Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej) podczas inaugurującej kolejny etap przedsięwzięcia konferencji prasowej.

O szczegółach Projektu opowie Wam INFOGRAFIKA 🙂

 

 

Więcej informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Jak-Gdansk-dba-o-zasoby-wody-pitnej,a,93225

About the author