Monitoring = woda dla pokoleń!

Zapewnienie ciągłości dostaw czystej i zdrowej wody wymaga kompleksowego i stałego monitorowania wód podziemnych.

Od kilku lat na terenie Gdańsk​a i Sopotu​ prowadzono szerokie badania hydrogeologiczne mające na celu wszechstronne rozpoznanie stanu tych wód i zapewnienie ochrony ich zasobów dla przyszłych pokoleń. Obecnie realizowany jest czwarty etap przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk i Pruszcz Gdański,
  • trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia.

Projekt realizujemy we współpracy z Gminą Miasta Gdańska, AQUA Sopot​ i Eksploatator Sp. z o.o.

– Wieloletnie prace badawcze realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją są pierwszymi tak kompleksowymi badaniami prowadzonymi na terenie aglomeracji gdańskiej i wyjątkowe w skali kraju. Dzięki nim nie tylko będziemy mieli kontrolę nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom, lecz również poznamy, jakie faktycznie są zasoby wody i na jak długo tych zasobów wystarczy – mówił Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej) podczas inaugurującej kolejny etap przedsięwzięcia konferencji prasowej.

Szczegóły projektu zdradzi Wam infografika:

About the author