BEZKOLIZYJNY ZBIORNIK WODY KAZIMIERZ

Montaż specjalnej i nietypowej folii ochronnej na Zbiorniku Wody Kazimierz dobiegł końca. Rozwiązanie pozwoli wyeliminować ryzyko kolizji ptaków ze szklaną powierzchnią okien. Sobieszewska wieża ciśnień jest pierwszym obiektem w Europie, na którym je zastosowano!

Wyspa Sobieszewska to rejon jedyny w swoim rodzaju – można tu spotkać ponad 300 gatunków ptaków. Niektóre z nich odbywają lęgi, inne zimują na pobliskich wodach, a pozostałe odwiedzają to miejsce podczas okresu jesiennych wędrówek. Miejsce posiada status obszaru chronionego krajobrazu, znajdują się tu 2 rezerwaty ornitologiczne: Rezerwat przyrody Ptasi Raj i Rezerwat przyrody Mewia Łacha.

Od maja 2018 r. również na terenie Zbiornika Wody Kazimierz można było odkryć tajemnice Wyspy Sobieszewskiej m.in. trasy migracji ptaków, częstych bywalców Rezerwatów Ptasi Raj i Mewia Łacha dzięki udostępnionej interaktywnej wystawie na poziomie tarasu widokowego, która wzbogaciła dotychczasową ofertę edukacyjną, dotyczącą zasady działania obiektu i jego roli w sieci wodociągowej.

Zbiornik Wody Kazimierz z nową wystawą mulitimedialną

Zderzenia ptaków z szybami to jedna z głównych przyczyn śmiertelności tych zwierząt w miastach. Do tej pory nie znaleziono dobrej metody na rozwiązanie problemu. Nieskuteczne okazało się pokrywane szyb naklejkami z wizerunkiem ptaków, z kolei stosowanie pasków z kolorowej taśmy jest mało estetyczne i zaburza widoczność.

Aby chronić ptaki przed zderzeniami z obiektem, zdecydowaliśmy się pokryć szyby Zbiornika ok. 30 tys. małych kropek. Innowacyjna metoda pochodząca z Kanady i po raz pierwszy zastosowana w Polsce i Europie jest uważana za najskuteczniejszą na świecie. Jej unikatowość polega na zastosowaniu graficznych markerów w kształcie wspomnianych kropek – umieszczone na specjalnej folii ochronnej, gwarantują wysoką skuteczność.

– Dotychczas nie stwierdziliśmy, by kolizje stanowiły duży problem na naszym obiekcie. Zdarzyły się nieliczne przypadki znalezienia martwych ptaków na jego terenie. Biorąc jednak pod uwagę to, że zbiornik znajduje się na trasie przelotu ptaków, uznaliśmy, że ten problem może występować. Zależało nam, aby uchronić ptaki przed kolizją, a że jesteśmy firmą, która dba o ekologię, podjęte działania wpisują się w cele naszej Spółki – wyjaśnia Monika Piotrowska – Szypryt, rzecznik GIWK. Ludzie z zewnątrz nie dostrzegają kropek , szyby zachowują dobrą przezierność, a ptaki zauważają je jako przeszkodę do ominięcia. Mamy nadzieję, że zastosowana przez nas metoda zostanie w Sobieszewie przyjęta jako ładna i skuteczna – dodaje.

Z uwagi na innowacyjność rozwiązania, w 2019 r. wykonawca będzie monitorować efektywność zamontowanych folii minimalizujących ryzyko kolizji ptaków z przeszklonymi elementami obiektu.

Prowadzone będą m.in. obserwacje odległości, z jakiej ptaki potencjalnie zauważają przeszklenia jako przeszkodę, a także ich reakcje (ucieczka w górę, obniżenie lotu do potencjalnie niekolizyjnej wysokości, zmiana toru lotu poprzez omijanie itp.). Takie dane posłużą jako materiał badawczy wzbogacający wiedzę środowiska odpowiedzialnego za ochronę ptaków, ale również branży zaangażowanej w tworzenie i dobór najbardziej optymalnych rozwiązań polegających na zabezpieczaniu szklanych powierzchni.

 

About the author