Dlaczego sieci nie lubią śmieci? Sprawdzimy to po raz drugi

Kolejna edycja ekologicznego konkursu edukacyjnego przed nami;) Uczniowie V i VI klas szkół podstawowych – szykujcie się na kreatywne wyzwania!

„Dlaczego sieci nie lubią śmieci” to konkurs edukacyjny, za pomocą którego chcemy zwrócić uwagę na międzynarodowy ruch na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”, zapoczątkowany w 1989 r. w Australii, a 5 lat później zainicjowany w Polsce. Celem ruchu jest promowanie zachowań, dzięki którym zmniejsza się zaśmiecenie naszej planety, a także inicjowanie aktywności, które pomogą ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Wydaje się Wam, że zaśmiecane są tylko te miejsca, w których pozostawiono np. zużyte opakowania? Nic bardziej mylnego! Musicie wiedzieć, że w zależności od postaci, składu oraz miejsca pozostawienia odpadów zaśmieceniu ulega nie tylko gleba, ale również woda lub powietrze.

GIWK aktywnie włącza się w działania, których celem jest zwracanie uwagi na raczej „niezdrowy” związek odpadów z gospodarką wodno-ściekową. Przejawem takiej aktywności jest m.in. promowanie proekologicznych postaw wśród uczniów szkół podstawowych. Właśnie temu służy nasz konkurs. W tym roku, w ramach akcji chcemy po raz drugi poruszyć zagadnienia kryjące się w pytaniu „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”

Cele konkursu
zwiększenie świadomości uczniów dot. konsekwencji, jakie może wywołać wprowadzanie śmieci do kanalizacji, zwłaszcza odpadów w postaci domowych chemikaliów, kosmetyków i leków oraz tworzyw sztucznych
zwrócenie uwagi młodzieży na fakt, że pozostawianie śmieci w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu może mieć pływ na jakość wody pitnej, na środowisko i na nas samych.

Idea konkursu jest szczególnie ważna również biorąc pod uwagę sposób zaopatrywania mieszkańców Gdańska w wodę pitną. 83% mieszkańców Gdańska zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą ze źródeł podziemnych. A zatem kwestia ich czystości jest sprawą pierwszorzędną! Co więcej, jedno z największych ujęć wody pitnej „Czarny Dwór” znajduje się w rejonie pasa nadmorskiego, który jako teren bardzo atrakcyjny pod względem rekreacyjnym, jest często odwiedzany. Podczas turystycznych i rekreacyjnych wypraw, nietrudno o zanieczyszczenie tego rejonu odpadami, zwłaszcza łatwo przenikającymi wewnątrz gruntu. To z kolei może mieć negatywny wpływ na zasoby wód w rejonie. Dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości w tym temacie. Zwłaszcza wśród młodzieży – dobrych praktyk warto się uczyć od najmłodszych lat.

Odpady mogą też zaburzać proces oczyszczania ścieków, jeśli zamiast do kosza, wyrzucone zostaną do toalety bądź zlewu. Gdy resztki jedzenia, leki, chemikalia (rozpuszczalniki, farby, lakiery, itp.) lub drobne śmieci powstające w naszych domach trafią do kanalizacji, uzyskanie odpowiednich parametrów ścieków po oczyszczeniu jest utrudnione. Dużym zagrożeniem jest też plastik, który w środowisku rozpada się na mniejsze części zmieniając się w mikroskopijny „plastikowy pył” lub gdy w postaci takiego pyłu trafia do ścieku, jako składnik niektórych produktów (np. kosmetyków). Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków, nie są zaprojektowane do usuwania tego typu zanieczyszczeń i w konsekwencji nie zawsze udaje się ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska, w którym mogą mieć wpływ na działanie ekosystemu, jakość naszych plaż i nasze zdrowie.

Warto zapamiętać wskazówkę: tylko produkty Twojej diety mogą trafiać do toalety!

„SIECI” z nazwy konkursu, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.

Konkurs jest adresowany do uczniów V i VI klas gdańskich szkół podstawowych. Co czeka ich w tej edycji? W zeszłym roku były to wierszowanki – pamiętacie? W tym roku wyzwanie będzie również niezwykle kreatywne!:) Zadaniem konkursowym jest bowiem zaprojektowanie okładki zeszytu do zajęć z przyrody. Rysunek na okładce powinien nawiązywać do tematyki konkursu i poruszanych w ramach tego konkursu zagadnień.

A teraz garść przydatnych informacji:
– prace należy przesyłać w oryginale lub w formie czytelnego skanu oryginału
– okładkę można wykonać dowolną techniką
– dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne
– dany uczeń może złożyć wyłącznie jedną pracę w konkursie
– do wykonanej okładki można załączyć wyjaśniający opis

Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką konkursu, kreatywności, czytelności i jasności przekazu oraz poziomu artystycznego.

O nagrodach powiemy wkrótce, żeby stopniowo dawkować napięcie;) Dziś zdradzimy Wam tylko, że wszystkie nagrodzone projekty zostaną wykorzystane do produkcji serii zeszytów:)

Materiały merytoryczne niezbędne do realizacji zadania konkursowego będą przekazane uczestnikom konkursu wraz z zaproszeniem do udziału w konkursie, a także znajdą się na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do udziału w konkursie;) Na pewno będziemy systematycznie Wam o nim przypominać i ujawniać coraz więcej szczegółów!

About the author

Warto przeczytać

JOIN THE DISCUSSION

Wystąpił błąd.