Chrońmy Ujęcia!

Sprzątanie Świata już za kilka dni! Zapoczątkowana 25 lat temu w Australii, obecnie międzynarodowa akcja, w Polsce organizowana jest już od dwóch dekad w trzeci weekend września. Z tej okazji warto zastanowić się również nad koniecznością ochrony terenów, na których znajdują się ujęcia wody pitnej.

„Sprzątanie świata” to zarówno bezpośrednia korzyść w postaci „posprzątanego” otoczenia, jak i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Akcja została zapoczątkowana w Australii w 1989 r. (odbywa się każdego roku w marcu). Polska dołączyła do niej zaledwie 5 lat później. Jednak z uwagi na różnice w terminach meteorologicznych pór roku, Sprzątanie Świata w Polsce przypada na trzeci weekend września. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Turysto! Szanuj środowisko!”.

 

Na naszym blogu dużo uwagi poświęcamy nie tylko korzyściom płynącym z picia wody, ale również racjonalnemu nią gospodarowaniu. W trosce o środowisko, konieczne w dzisiejszych czasach oszczędzanie wody, niesie ze sobą również potrzebę ochrony jej zasobów. To dzięki temu będziemy mogli cieszyć się wodą o odpowiedniej jakości przez wiele lat.

Na terenie Gdańska aż 83% mieszkańców korzysta z wody z ujęć podziemnych. Wiele z tych ujęć znajduje się w miejscach użytkowanych na co dzień przez człowieka. Przykładem może być choćby ujęcie Czarny Dwór – studnie znajdują się tam na terenie rekreacyjnego Parku Reagana w Pasie Nadmorskim. W takich miejscach, aktywna ochrona ujęć wody, odgrywa ważną rolę. Mając to na uwadze, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna od lat podejmuje liczne działania edukacyjne. Dla przykładu, w 2009 r., w strefie ochrony ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna postawiono 50 tablic edukacyjnych zaprojektowanych przez uczestników konkursu „Chrońmy ujęcia wody”. Wiosną b.r. tematyka tablic została zmieniona i obecnie nawiązuje do równie adekwatnego hasła „Woda żyje wśród nas” – tematu konkursu, w którym wyłonione zostały zamieszczone na tablicach prace. Od 2010 roku przez kolejne 4 lata, w ramach akcji Sprzątanie Świata, Spółka wspólnie z uczniami gdańskich szkół  organizowała sprzątanie terenów Pasa Nadmorskiego.

Ujęcie wody Czarny Dwór
fot.  materiały GIWK

W okolicach Gdańska znajdują się również ujęcia powierzchniowe – np. w Straszynie (źródłem wody jest jezioro Straszyn). Wody powierzchniowe bardziej niż głębinowe są narażone na zanieczyszczenia  antropogeniczne. W związku z tym,  proces uzdatniania wody z ujęć powierzchniowych, zapewniający odpowiednią jej jakość, jest dość skomplikowany i może wpływać na smak wody.  Na straży czystości wody w jeziorze stoją małże z gatunku skójka zaostrzona /Unio tumidus/. To wskaźnik ewentualnych zanieczyszczeń, które mogą się pojawić w wodzie – małże reagują na nie natychmiast zamykając muszlę.

Ujęcie wody w Straszynie
fot. materiały GIWK

Czyste ujęcia, zwłaszcza głębinowe, to zdrowa woda najwyższej jakości. Dlatego tak warto o nie dbać – tym bardziej, że źródła ze względu na lokalizację są często narażone na bezpośrednią działalność człowieka, a co za tym idzie – większe zanieczyszczenia. Pamiętajcie o tym przy okazji zbliżającego się weekendu Sprzątania Świata, ale nie tylko – miejcie to na uwadze na co dzień. Korzyści mogą przerosnąć Wasze oczekiwania!

Czyste ujęcia to czysta woda!
fot. originwater-int.com

About the author

JOIN THE DISCUSSION