Jak zapobiec zaśmiecaniu wód? Ruszył nabór do mikroplastikowego hackatonu

Plastik (w tym także mikroplastik) w morzach i oceanach to jedno z największych wyzwań środowiskowych obecnych czasów. Międzynarodowy projekt badawczy FanpLESStic-sea wspólnie z Helsińską firmą THINK oraz Instytutem Zasobów Naturalnych z Finlandii (LUKE) zapraszają do wzięcia udziału w „DEEP –  Microplastic Challenge”. 29.11 – 1.12.2019 w Terkko Health Hub w Helsinkach odbędzie się hackaton, którego celem  jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań zapobiegających zaśmiecaniu morza.

Mikroplastik powstaje w wyniku zużywania produktów, np. opon samochodowych czy tekstyliów, a także poprzez rozkład większych plastikowych przedmiotów w środowisku. Jest również celowo wykorzystywany w produktach konsumenckich (peelingi, pasty do zębów) i chemikaliach przemysłowych. Niebezpieczne dla środowiska i dla zdrowia cząstki rozmiarem nie przekraczają wielkości 5 mm.

W celu ochrony naszego środowiska i zapewnienia czystości wody potrzebne jest wypracowanie nowych rozwiązań. Okazją może być weekendowy maraton projektowania „DEEP –  Microplastic Challenge”, który odbędzie się w dniach 29.11-1.12.2019 w Helsinkach. Udział jest bezpłatny, a zwycięska drużyna otrzyma nagrodę w wysokości 1000 euro, a także możliwość dalszego, technicznego i ekonomicznego dopracowania projektu w ramach współpracy z naukowcami z LUKE.

ZASADY I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są z całego obszaru Morza Bałtyckiego. Możesz złożyć wniosek jako osoba zainteresowana tematem lub jako zespół składający się z 2 do 5 osób z wcześniej istniejącym pomysłem biznesowym lub innowacją.
 • Termin składania wniosków upływa 19 listopada o godzinie 18:00 (EET). Aby dokonać zapisu, należy wypełnić formularz wniosku dostępny na stronie https://hkithinkco.typeform.com/to/oEboRe
 • Kandydaci zostaną powiadomieni najpóźniej 21 listopada o przyjęciu do konkursu. Kandydaci z zagranicy zostaną powiadomieni wcześniej, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zorganizowanie podróży do Helsinek.
 • Twój zespół zobowiązuje się do uczestniczenia w weekendowym maratonie projektowania trwającym od piątku 29 listopada do niedzieli 1 grudnia w  Terkko Health Hub, Haartmaninkatu 4, Helsinki. Wymagana jest obecność co najmniej 2 członków fińskich zespołów i przynajmniej 1 członka zespołów spoza Finlandii. Uczestnictwo wymaga również samodzielnej pracy poza warsztatami w trakcie weekendu.
 • Zespoły są wybierane w oparciu o potencjał pomysłu (z naciskiem innowacyjne rozwiązanie dotyczące zapobiegania powstawania mikroplastiku i przedostawania się do Morza Bałtyckiego), kompetencje zespołu umożliwiające realizację ich idei oraz  zaangażowanie w konkurs oraz program maratonu.
 • Obowiązującym językiem jest angielski.
 • Konkurs jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Uczestnicy nie będą obciążani opłatami pod warunkiem, że wypełniają ankietę po zakończeniu programu.
 • Projekty wypracowane podczas maratonu są w całości własnością samych zespołów.
 • Helsinki THINK Company zastrzega sobie prawo do zaprezentowania zespołów DEEP – Microplastic Challenge i projektów w wydarzeniach i marketingu. Zdjęcia i materiały wideo mogą zostać nakręcone podczas programu, a firma THINK Company zastrzega sobie prawo do opublikowania tego materiału.
 • Jury ekspertów nominowane przez organizatora wybiera zwycięską drużynę.
 • Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę w wysokości 1000 euro, a także możliwość dalszego dopracowania projektu technicznie i ekonomicznie w ramach współpracy z naukowcami z LUKE. Wszystkie zespoły zyskają nowe kontakty i narzędzia, aby mieć rzeczywisty wpływ na zmniejszenie ładunku mikroplastiku do Morza Bałtyckiego. Uczestnicy mogą uzyskać zaświadczenie o udziale w konkursie w razie potrzeby.

>>> Szczegółowy program i harmonogram konkursu <<<

FANPLESSTIC-SEA

Międzynarodowy projekt badawczy FanpLESStic-sea jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Zrzesza organizacje partnerskie z 8 krajów nadbałtyckich: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Polski, Łotwy, Litwy i Rosji. Polskę reprezentują 2 podmioty z Gdańska: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. i Gdańskie Wody Sp. z o.o. Liderem jest Szwedzki Ośrodek Badawczy Wody.

Inicjatywa obejmuje działania, których celem jest zmniejszenie ilości mikroplastików odprowadzanych do wód Morza Bałtyckiego oraz eliminowanie ich potencjalnych źródeł. Projekt zwiększy świadomość i poszerzy wiedzę dotyczącą ścieżek migracji mikroplastików i źródeł ich pochodzenia. Będzie to możliwe dzięki badaniom zawartości mikroplastików, które zostaną wykonane w różnych miejscach związanych z działalnością człowieka. Dodatkowo, projekt zweryfikuje możliwości wykorzystania opłacalnych metod/technologii redukcji zawartości mikroplastików w miejscach ich potencjalnego występowania.

Jednym z problemów, który ogranicza naszą wiedzę na ich temat jest to, że obecnie nie ma sprawdzonej metodyki badawczej w zakresie pomiaru, poboru próbek i analizowania mikroplastików w różnych formach, co utrudnia porównywanie wyników prowadzonych przez różne podmioty i ośrodki. Bez wiarygodnych metod analitycznych nie można określić faktycznej ilości plastiku w środowisku, co oznacza, że nie można ustalić, które źródło pochodzenia jest najgroźniejsze i jaki ma wpływ na środowisko.

W ramach udziału w projekcie przeprowadzimy m.in. badania zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej oraz zweryfikujemy stopień jego usuwania w wyniku procesu oczyszczania ścieków i przy zastosowaniu procesu testowanego w stacji pilotażowej wybudowanej na terenie oczyszczalni w ramach innego międzynarodowego projektu. Ponadto, będziemy realizować kampanię edukacyjną dot. mikroplastiku i jego szkodliwości dla środowiska i zdrowia człowieka oraz nadzorować realizację analogicznych kampanii przez innych partnerów projektu. Punktem wyjścia do wdrożenia kampanii będą działania prowadzone w ramach dobrze przyjętej i głośnej nie tylko w Gdańsku kampanii edukacyjnej „Miasto na detoksie”.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 968 068,80 EUR przy wsparciu finansowym ze strony UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program Interreg BSR).

>>> Więcej o projekcie FanpLESS-tic sea <<<

 

 

 

Następny artykuł

Jak dobrze nas znacie? Badamy

About the author