Doceniajmy ekologię!

Czy pamiętacie czasy, gdy plaże w Gdańsku były zamknięte? Na szczęście, dzięki działaniom Miasta Gdańska i Spółki GIWK, to już przeszłość. Otwarcie gdańskich plaż i kąpielisk zostało nominowane do nagrody „Najistotniejsze wydarzenie 25-lecia w regionie pomorskim”! W plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą można głosować do 10 lutego 2014 r.

W latach 90-tych większość gdańskich plaż i kąpielisk była nieczynna. Choć czystość nabrzeża Bałtyku pozostawiała wiele do życzenia, dzięki ogromnej determinacji samorządowców udało się zmienić ten stan rzeczy. W ciągu ostatnich 20 lat Miasto Gdańsk przeprowadziło wiele inwestycji proekologicznych. W efekcie poprawie uległa czystość plaż i jakość wód przybrzeżnych.

Budowa kolektora ściekowego Bogatka i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód zaowocowały polepszeniem stanu gdańskich kąpielisk, a ponadto wzbudziły zainteresowanie instytucji ekologicznych. Dzięki tym działaniom Miasto Gdańsk uzyskało wiele prestiżowych nagród.

image

Po otwarciu gdańskich kąpielisk, w dalszym ciągu realizowano jednak przedsięwzięcia mające na celu poprawę ich jakości. W latach 2006-2011 przeprowadziła je Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Ich celem było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej (przede wszystkim emisji związków azotu i fosforu). Aby cel osiągnąć, przystąpiono do dalszej rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. W roku 2008 zlikwidowano także Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Zaspa, z której ścieki trafiały do basenu portowego przy ul. Władysława IV i w rejon kąpieliska w Jelitkowie.

Dla redukcji zanieczyszczeń wnoszonych do Zatoki Gdańskiej duże znaczenie miał również, realizowany przez Miasto Gdańsk w latach 2007- 2013, projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej (Ochrona Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku).

Dzięki tym działaniom jakość wód przybrzeżnych uległa zdecydowanej poprawie. Obecnie poziom azotu i fosforu w oczyszczonych ściekach jest nie tylko zgodny z restrykcjami unijnymi, ale spełnia także surowe standardy Komisji Helsińskiej HELCOM powołanej do ochrony środowiska obszaru morskiego Bałtyku.

Wspólnie doceniajmy ekologię! Głosujcie na otwarcie gdańskich plaż i kąpielisk!

Głosować można do 10 lutego 2014 r. wypełniając ankietę na http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,135829,15287490,Plebiscyt_25_lecia__Glosuj_na_najwazniejsze_wydarzenia.html

lub wysyłając kupon wydrukowany w Gazecie Wyborczej.

Szczegóły: http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15366322,Plebiscyt_25_lecia__Przedluzamy_glosowanie_o_tydzien_.html

Plaża na gdańskich Stogach 1970

źródło: forum.dawnygdansk.pl

About the author

JOIN THE DISCUSSION