Jak woda „podróżuje” w środowisku?

Obieg wody w przyrodzie gwarantuje stały dostęp wody na Ziemi. Ten tzw. cykl hydrologiczny to zamknięty obieg. Woda pod wpływem ciepła słonecznego paruje z powierzchni ziemi (z gruntu, z cieków, ze zbiorników wodnych i z roślin). Masy pary wodnej mieszają się z powietrzem, a przy wzroście wilgotności następuje skraplanie pary wodnej. Te drobne kropelki grupują się tworząc chmury lub tuż nad powierzchnią ziemi – mgły. Skumulowane kropelki tworzą krople, które w pewnym momencie nie mogą już sprzeciwiać się prawu grawitacji, bo są za ciężkie, i w związku z tym opadają na ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu. Ziemia wchłania opady atmosferyczne, z których część z czasem ponownie wypływa na powierzchnię tworząc źródła. Źródła inicjują spływ powierzchniowy zasilając strumyki, które zmieniają się w strumienie, te z kolej w rzeki, które wpływają do jezior, mórz i oceanów. I tu koło się zamyka.

image

Poprzedni artykuł

Nie lej wody!

About the author

JOIN THE DISCUSSION