Odkręć się na kraNÓWKĘ!

Z roku na rok gdańszczanie coraz lepiej oceniają właściwości wody pitnej. Uważają, że dobrze smakuje, jest przejrzysta i zdrowa. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że poprawa jakości kranówki jest wynikiem wieloletnich inwestycji, które realizuje Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Gdańszczanie bardzo pozytywnie wypowiadają się o swojej kranówce. Aż 48,9% z nas sądzi, że woda pitna w Gdańsku jest lepsza niż w innych miastach Polski, a 41,3% uważa, że jakość poprawiła się w ciągu ostatnich trzech lat. Na takie efekty gdańskie wodociągi musiały pracować przez lata. W ostatniej dekadzie GIWK zrealizował wiele inwestycji na rzecz poprawy jakości wody w Gdańsku. Najważniejszymi były działania prowadzone w ramach „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego”. To przedsięwzięcie jest jednym z największych projektów tego typu w branży sanitarnej w Polsce, które jest dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej.

W ramach działań inwestycyjnych GIWK wybudował sieć wodociągową w nowych dzielnicach Gdańska oraz zwiększył udział wody głębinowej w systemie zaopatrzenia. Zmodernizowane, a także wybudowane zostały ujęcia wody głębinowej oraz stacje uzdatniania wody. Już w 2011 r., po zakończeniu pierwszego etapu projektu wodno-ściekowego, 96% Gdańskiej wody spełniało wszystkie krajowe wymogi jakości. Jednak duże inwestycje wodne były kontynuowane. Kolejne działania poprawiające jakość wody pitnej w Gdańsku ujęto w drugim etapie „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego”.

Wszyscy mamy dobrą wodę

Aby wszyscy mieszkańcy Gdańska mogli cieszyć się w pełni zdrową i bezpieczną wodą GIWK podjął decyzję o budowie wodociągu, który włączył Wyspę Sobieszewską i Płonię Wielką do głównego systemu wodociągowego Gdańska. Dlatego też od dziś mieszkańcy Sobieszewa i Świbna piją wodę z ujęcia głębinowego w Lipcach. Działania GIWK-u przyniosły dzielnicy nową jakość wody i zakończyły etap dostosowywania gdańskiej wody do wymagań krajowych. Obecnie 100% wody pitnej w mieście spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku.

Nowa jakość wody

Dziś Gdańsk może cieszyć się zdrową wodą, bogatą w minerały. Należy jednak pamiętać o szanowaniu jej zasobów. W trosce o obecne i przyszłe pokolenia GIWK monitoruje zasoby wody pitnej w Gdańsku. Od 2011 r. realizuje specjalny program, który pozwala ocenić stan i dynamikę wód podziemnych. Dzięki takiej kontroli można zapewnić bezpieczeństwo dostawy i dobrą jakość wody w przyszłości.

Następny artykuł

Podziel się wodą

About the author

JOIN THE DISCUSSION