Skąd czerpać energię? Naturalnie z wody!

O tym, że dzięki regularnemu piciu wody możecie mieć więcej wigoru, zapewne dobrze już wiecie (mamy taką nadzieję;)). Podobne zasady działają w środowisku. Dziś o wodzie jako odnawialnym źródle energii.

Odnawialne źródła energii (OZE) – jak sama nazwa wskazuje – nie wyczerpują się w takim stopniu jak pozostałe. Ich wykorzystanie nie wiąże się z trwałym ubytkiem (jak w przypadku np. ropy naftowej czy gazu ziemnego, których zasoby nie są nieskończone), dlatego są tak cenne. Do OZE zaliczamy m.in. wiatr, promieniowanie słoneczne i wodę. W 2012 roku OZE zaspokajały pond 8% światowego zapotrzebowania na energię. Aż 75% tej energii pochodziło z wody. To obecnie najintensywniej wykorzystywane OZE.

Pozyskiwaniem energii wody i przetwarzaniem jej na energię mechaniczną zajmuje się energetyka wodna, czyli hydroenergetyka. Energia jest przetwarzana w elektrowniach wodnych, gdzie za pomocą turbin wodnych energia spadku, wynikającego z uzyskanych podczas budowy elektrowni różnic poziomów przepływającej wody, zamieniana jest na energię elektryczną.

Koszt energii elektrycznej produkowanej w elektrowni wodnej jest niższy niż energii elektrycznej produkowanej w elektrowni cieplnej. Ponadto, pozyskiwanie energii wodnej jest procesem dużo bardziej ekologicznym niż w przypadku elektrowni spalających gaz, ropę lub węgiel.

Główne zasoby energii wodnej w Polsce to Wisła i Odra. Niecałe 2% to rzeki Pomorza – ich ogromny potencjał nie został jeszcze wykorzystany w pełni. Największą elektrownia w Polsce jest elektrownia Żarnowiec.

Elektrownia Wodna na jeziorze Żarnowiec
źródło: pgeeo.pl

About the author

JOIN THE DISCUSSION