Zanieczyszczenie wód – jak pomóc środowisku?

Gdy w wodzie występują duże ilości substancji chemicznych, bakterii i mikroorganizmów, które nie są jej naturalnymi składnikami możemy stwierdzić, że jest zanieczyszczona. Skutkuje to zmianami jej właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym stan czystości wód na świecie ulega pogorszeniu.  

Czy wzrost naszej świadomości ekologicznej może uratować sytuację? Jaka jest nasza wiedza na temat zanieczyszczeń?

Zanieczyszczenia wód możemy sklasyfikować np. ze względu na pochodzenie.

image

Substancje chemiczne zanieczyszczające wodę to najczęściej barwniki, detergenty, pestycydy, węglowodory ropopochodne, sole, metale ciężkie (m.in. kadm, miedź, ołów, rtęć). Jeśli chodzi
o zanieczyszczenia biologiczne – najczęściej powodują je bakterie Escherichia coli.

Zanieczyszczenia wód niosą ze sobą szereg niszczących środowisko skutków. Zanieczyszczona woda jest mętna i zmienia barwę. Taka woda jest niebezpieczna również dla organizmów wodnych, które źle znoszą zwłaszcza zanieczyszczenia wytworzone przez człowieka.

Widocznym skutkiem jest tzw. zakwit wody. Fachowo zjawisko to nosi nazwę eutrofizacji i jej wynikiem namnażania się mikroorganizmów w wodzie w wyniku zwiększenia ilości składników pokarmowych
(z pierwiastków takich jak np. azot czy fosfor). Większa ilość organizmów to większe zapotrzebowanie na tlen. W efekcie większego zużycia pewne obszary wody stają się go całkiem pozbawione (powstają tzw. pustynie tlenowe). Eutrofizacja skutkuje też zmniejszaniem się głębokości wód (na dnie zbiorników gromadzi się muł).

 

Zanieczyszczanie wód jest procesem, którego nie da się całkowicie powstrzymać. Można (i trzeba!) podjąć jednak środki, dzięki którym uda się je ograniczyć. Najefektywniejszą formą ochrony wód jest oczyszczanie ścieków (o tym, jak bardzo jest to ważne pisaliśmy już w artykule „Oczyszczanie ścieków=ekologia!”). Poza tym istnieje szereg rozwiązań technologicznych takich jak np.
•    bezściekowe technologie w produkcji przemysłowej
•    napowietrzanie wód stojących
•    odzysk wody ze ścieków
•    zabezpieczanie hałd i wysypisk

Nie zapominaj też o prostych sposobach, dzięki którym każdy z nas może dbać o ograniczanie zanieczyszczeń wody na co dzień, we własnym zakresie.
•    Zredukuj ilość używanych detergentów – piorąc i zmywając naczynia wybieraj środki najbardziej przyjazne środowisku (zwróć uwagę na etykiety).
•    Nie wyrzucaj śmieci do wody (również tej w toalecie lub zlewie).
•    Nie myj samochodu na ulicy – grozi to przedostaniem się do kanalizacji nie tylko środków myjących, ale także resztek paliwa i oleju.
•    Pamiętaj o czyszczeniu kranów i bojlerów regularnie tzn. co najmniej raz na kwartał.

Pamiętajmy o ekologii i dbajmy o czystość wód. Warto!

 

źródło: hydropure.com.pl

Poprzedni artykuł

Doceniajmy ekologię!

About the author

JOIN THE DISCUSSION