Projekt badawczy obejmuje działania, których celem jest ograniczenie emisji mikroplastiku do wód Morza Bałtyckiego